NFZ zapłaci za terapię dzieci uzależnionych od technologii cyfrowych

Nowe technologie Opieka zdrowotna

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował w poniedziałek, że wspólnie z Ministerstwem Zdrowia, uruchomił program pilotażowy dla dzieci uzależnionych od nowych technologii cyfrowych. W 10 specjalistycznych ośrodkach najmłodsi i ich rodziny otrzymają bezpłatnie profesjonalną pomoc psychologiczną. Za terapię płaci NFZ.

03.01.2022

Strasburg: Rozprawa on-line nie narusza prawa do rzetelnego procesu

Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie

Przeprowadzenie rozprawy przy zapewnieniu obecności skarżącego w drodze połączenia internetowego przez komunikator Skype nie stanowiło naruszenia prawa do rzetelnego procesu - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Sprawa dotyczyła rozprawy przed sądem w Norwegii, ale wyrok jest wskazówką interpretacyjną w świetle zasad przyjętych przez polskiego ustawodawcę w związku z pandemią Covid-19.

29.12.2021

Adwokat Zwara: Nie uciekniemy przed cyfryzacją, ale ważne też cyberbezpieczeństwo

Prawnicy Nowe technologie

Rolą samorządu jest przygotowanie adwokatów na wyzwania związane z nowymi technologiami i to zarówno w zakresie edukacji, jak i używania infrastruktury do komunikacji z sądami. Ważne jest też cyberbezpieczeństwo. Dbając o klientów, powinniśmy zadbać o jak najlepszą ochronę tajemnicy adwokackiej i obrończej, także w tym obszarze.

23.12.2021

Ustawa o cudzoziemcach a branża IT – są zmiany, ale wciąż niewystarczające

Prawo pracy Nowe technologie Prawo unijne

Niedawna nowelizacja ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw była bardzo potrzebnym ruchem, jednak w dalszym ciągu niewystarczającym. Rynek IT, który spodziewał się znacznych usprawnień i ułatwień w zakresie zatrudniania wykwalifikowanych pracowników z zagranicy, postuluje głębszą reformę.

22.12.2021

“Tryptyk płatniczy” czyli o popularnym modelu świadczenia usług przez branżę FinTech

Nowe technologie Finanse

Ustawa o usługach płatniczych wprowadza zamknięty katalog ośmiu usług płatniczych, których świadczenie pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego wymaga uzyskania stosownego zezwolenia albo wpisu do odpowiedniego rejestru. np. rejestru małych instytucji płatniczych. Jedną z usług jest możliwość wydawania instrumentów płatniczych

21.12.2021

Rosati: Nie analogowa a cyfrowa - NRA stawia na zmianę Adwokatury

Prawnicy Nowe technologie

Jesteśmy w epoce powszechnej cyfryzacji, która jest też udziałem Adwokatury. Dlatego w tej kadencji stawiamy przede wszystkim na to, by przeprowadzić ją z epoki analogowej w Adwokaturę, która będzie potrafiła odpowiadać na wyzwania przyszłości. To doskonały moment, by odważnie wejść w świat cyfrowy, bez obaw, bez kompleksów, ale odpowiedzialnie i na naszych zasadach - mówi Przemysław Rosati, prezes NRA.

17.12.2021

Lewiatan: Bez wsparcia kompetencji cyfrowych grozi nam bezrobocie technologiczne

Prawo pracy Nowe technologie

Mimo postępującej cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji firmy raczej planują wzrost zatrudnienia lub utrzymanie go na dotychczasowym poziomie niż zwolnienia. W krótkiej perspektywie zmiany technologiczne prawdopodobnie będą miały pozytywny wpływ na rynek pracy. Dopiero brak systemu wsparcia kompetencji cyfrowych może prowadzić do bezrobocia technologicznego – uważa Konfederacja Lewiatan.

13.12.2021

Raport: W pracy zdalnej jesteśmy mniej cyberodporni

Prawo pracy Nowe technologie

Jeden na trzech pracowników przyznaje, że w domu mniej przestrzega procedur bezpieczeństwa niż w biurze, tyle samo przyznaje się do popełnienia „krytycznego” błędu w pracy, a 14 proc. podjęło ryzyko, które wiązało się z poniesieniem kosztów przez ich organizację – wynika z raportu przygotowanego na zlecenie Iron Mountain. Prawie połowa badanych managerów przyznała, że w wyniku pandemii doświadczała zwiększonego ryzyka związanego z bezpieczeństwem danych.

13.12.2021

Szczyt w Katowicach ogłosił deklarację w sprawie bezpieczeństwa internetu

Rynek i konsument Nowe technologie

Zaufanie, bezpieczeństwo i stabilność internetu, w tym m.in. zagadnienia cyberbezpieczeństwa, cyberprzestępczości i przemocy w sieci - to kluczowe wnioski zakończonego w piątek w Katowicach 16. Szczytu Cyfrowego IGF 2021. Jego gospodarz, Organizacja Narodów Zjednoczonych przedstawiła "deklarację katowicką" w tej sprawie.

10.12.2021

Ustawa wchodzi w życie - więcej danych publicznych do ponownego wykorzystania

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie RODO

Od środy 8 grudnia obowiązuje ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Nowe przepisy mają zwiększyć ilość danych publicznych, które będzie można zastosować na przykład do prowadzenia analiz, badań lub na potrzeby rozwiązań sztucznej inteligencji, w tym także dla biznesu i przemysłu, czy też modelowania kryzysowego

08.12.2021

Badanie: W 2022 roku to pracownicy zdefiniują przyszłość pracy

Rynek Prawo pracy Nowe technologie

W 2021 roku znacznie przyspieszyła transformacja rynku pracy, napędzana zmianami wywołanymi przez pandemię i napięciami związanymi z rekordowymi niedoborami w strukturach firm oraz zmieniającymi się priorytetami pracowników. Z danych Instytutu Badawczego ADP wynika, że pandemia COVID-19 wywarła negatywny wpływ na 64 proc. globalnego rynku pracy.

07.12.2021

Każda gmina, niezależnie od liczby mieszkańców, będzie mogła stworzyć strefę czystego transportu

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna Nowe technologie

Sejm poparł część poprawek Senatu do noweli o elektromobilności dotyczących m.in. zmian zasad tworzenia stref czystego transportu w gminach niezależnie od liczby mieszkańców. Ustawa reguluje też procedury instalacji punktów poboru energii w budynkach wielorodzinnych, definicję roweru wspomaganego elektrycznie oraz dodatkowe uprawienia dla posiadaczy kategorii B prawo jazdy.

02.12.2021

Opłata za zajęcie pasa drogowego - samorządy przestaną tracić na megaustawie

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Nowe technologie Poprawmy prawo

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego ma spowodować, że budżety jednostek samorządu terytorialnego nie będą ponosić negatywnych skutków finansowych błędnie przygotowanej przez rząd nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wprowadzającej niższe stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego.

30.11.2021

Cookies to dane osobowe? Spór o stosowanie RODO

Nowe technologie RODO

Dla korzystających z internetu "wyskakujące" cookies są niczym natrętna mucha, której trzeba się jak najszybciej pozbyć. Tymczasem nie są to już tylko nośniki informacji, ale coś więcej. Wielu prawników traktuje je jako dane osobowe. Trwają też prace nad dwoma regulacjami dotyczącymi tzw. ciasteczek. Obecnie brakuje jednak jasnych i klarownych przepisów, co rodzi różnego typu perturbacje.

29.11.2021

Izrael: Polska jako "autokracja" nie kupi Pegasusa

Prokuratura Policja Nowe technologie

Polska, wraz z Węgrami i 63. innymi państwami, została wykreślona przez Izrael z listy państw, którym można sprzedawać oprogramowanie służące do inwigilacji. Zostały one uznawane za "reżimy autokratyczne". Tym samym izraelska firma nie będzie mogła oferować polskim władzom systemu szpiegującego Pegasus i związanych z nim usług.

26.11.2021

Prokuratura zablokowana przez nowy system - wydajność spada, pracownicy mają dość

Prokuratura Nowe technologie RODO

Od sierpnia w prokuraturze wdrażany jest ogólnokrajowy system teleinformatyczny. Miało być nowocześnie, jednolicie i zdecydowanie szybciej, tymczasem pracownicy, prokuratorzy, ale też np. adwokaci skarżą się na coraz większy chaos. Brakuje sprzętu do digitalizacji akt czy drukowania kodów identyfikacyjnych, program jest nieczytelny, czasochłonny a instrukcja obsługi liczy ... tysiące stron.

26.11.2021

Mentalność wciąż barierą dla cyfryzacji uczelni

Nowe technologie Szkolnictwo wyższe

Podczas odbywającej się w dniach 23-24 listopada 2021 r. Konferencji LUMEN dyskutowano m.in. o cyfryzacji uczelni, którą przyspieszyła pandemia i związane z nią przejście na zdalne nauczanie. Konferencja ma stałą misję, która jest rozwinięciem akronimu LUMEN (Leaders in University Management). Poświęcona jest problematyce zarządzania uczelniami wyższymi.

24.11.2021

Przedsiębiorcy: Projekt ustawy o przeciwdziałaniu lichwie niekorzystny dla fintechów

Rynek i konsument Nowe technologie Poprawmy prawo

Przepis o przedkontraktowym obowiązku pozyskiwania i weryfikacji informacji o dochodach i wydatkach konsumentów dla podmiotów udzielających kredytów konsumenckich zawarty w projekcie ustawy o przeciwdziałaniu lichwie jest niekorzystny dla fintechów - uważa Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

23.11.2021

Pandemia wyrównała szanse prawników na rynku

Prawnicy Nowe technologie Prawo gospodarcze

Pandemia stworzyła kancelariom podobne warunki świadczenia usług - prawnicy z mniejszych miast mogą na równi konkurować z tymi z dużych ośrodków. W czasach zdalnego świadczenia usług trudniej jest pozyskać nowych klientów, jednak ci ostatni nie upierają się już, że muszą mieć prawnika na sąsiedniej ulicy. Uczą się nowych technologii i przyzwyczajają do kontaktów zdalnych. Problemy z informatyzacją mają nadal sądy.

23.11.2021