Administracja publiczna i samorządy wdrożą kolejne e-rozwiązania

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie

Lepsza weryfikacja tożsamości, skuteczne zarządzanie dokumentacją, wideoweryfikacja przy uzyskaniu podpisu elektronicznego, pięć nowych e-usług w obszarze spraw obywatelskich. Takie są między innymi założenia projektowanej ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji.

21.04.2022

Operatorzy komórkowi zwrócą konsumentom opłaty za usługi dodatkowe

Rynek i konsument Nowe technologie

Firmy Netia, Orange i Play oddadzą konsumentom opłaty za włączane bez ich wyraźnej zgody usługi dodatkowe. Do tego wszystkie reklamacje będą pozytywnie rozpatrzone, zmienią się też standardy informowania konsumentów o płatnych usługach. Do takich działań zmusił je Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

21.04.2022

Wójt daje bana - gminy też aktywne w mediach społecznościowych

Samorząd terytorialny Nowe technologie

Ponieważ obecność gmin w mediach społecznościowych nie została uregulowana prawnie, to w zasadzie mogą dowolnie zarządzać informacją i dostępem do niej. A przy okazji budować wizerunek włodarza gminy. Zdecydowana większość samorządów przyznaje, że ich fanpejdże pełnią przede wszystkim rolę informacyjną i promocyjną, rzadziej są miejscem do dyskusji czy interakcji z mieszkańcami.

16.04.2022

Menadżer usługi zadba o dygitalizację akt sądowych i pobór opłat

Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie

Informatyzacja sądów trwa, kolejne e-rejestry wprowadzane są w życie, a sędziowie korzystają choćby z e-rozpraw. Nadal jednak problemem jest np. liczba informatyków - sądy nie płacą aż tak dobrze, by chętnych było w nadmiarze. Teraz Ministerstwo Sprawiedliwości chce teraz wprowadzić nowe stanowisko - menadżera usług. Ma zarządzać digitalizacją akt i poborem oraz zwrotem opłat za wnioski składane do rejestrów sądowych.

14.04.2022

Rząd zmusi wykonawców "Cyfrowej Polski" do likwidacji internetowych białych plam

Administracja publiczna Nowe technologie

Realizatorzy projektów w ramach programu „Polska Cyfrowa” zostaną zobowiązani przez rząd do obejmowania nimi wszystkich gospodarstw domowych na obszarze inwestycji i zidentyfikowanych jako tzw. białe plamy - zapowiada Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Dzięki temu żadne gospodarstwo domowe, znajdujące się w bezpośrednim zasięgu inwestycji, nie pozostanie bez dostępu do szybkiego internetu.

13.04.2022

Rządowa platforma analityczna może zagrażać danym obywateli

Administracja publiczna Nowe technologie RODO

Przygotowywana przez rząd Zintegrowana Platforma Analityczna ma być supersystemem przetwarzania danych. Budzi wątpliwości natury konstytucyjnej i legislacyjnej - może stanowić zagrożenie w obszarze szeroko rozumianej prywatności obywateli. Zastrzeżenia ma Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a RPO przywołuje skojarzenia z chińskim systemem kontroli społecznej. Rząd twierdzi, że zarzuty są niezasadne.

12.04.2022

Oprogramowanie z Rosji i Białorusi może być niebezpieczne

Nowe technologie Prawo gospodarcze RODO Ukraina

W związku z wojną w Ukrainie rośnie ryzyko związane z używaniem oprogramowania komputerowego pochodzącego z Federacji Rosyjskiej bądź Białorusi. Ostrzega przed tym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Spośród przesłanek, które mogą wpłynąć negatywnie na użytkowanie produktów są problemy z aktualizacją, czy brak wsparcia technicznego produktów.

04.04.2022

Krajowy system cyberbezpieczeństwa funkcjonuje, ale wymaga ulepszeń

Administracja publiczna Nowe technologie

Cyberataki stają się zjawiskiem powszechnym na świecie i w Polsce. Gdy 14 lutego ich ofiarą stało się Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, sparaliżowało to łączność, sieć komputerową i działanie strony internetowej. Ostatnio próbowano także zaatakować stronę Izby Rozliczeniowej oraz serwery rządowe, a ok. 27 tys. złośliwych wiadomości w ciągu jednego dnia trafiło do operatorów infrastruktury krytycznej i do odbiorców rządowych.

02.04.2022

Biznes i samorządy razem walczą o odblokowanie rozwoju lądowej energetyki wiatrowej

Samorząd terytorialny Nowe technologie Prawo gospodarcze

Dziesięć organizacji reprezentujących 11,5 tys. firm oraz niemal 700 gmin apeluje o odblokowanie rozwoju lądowej energetyki wiatrowej – jako gwarancji bezpieczeństwa i niezależności energetycznej Polski. Ich zdaniem w obliczu obecnej sytuacji geopolitycznej filarem bezpieczeństwa energetycznego musi być szybka redukcja naszej zależności od paliw kopalnych.

01.04.2022

Rząd przygotowuje ustawę o dostępności produktów i usług

Pomoc społeczna Nowe technologie Prawo gospodarcze

Nowe wymogi dostępności dla systemów sprzętu komputerowego i ich systemów operacyjnych, samoobsługowych terminali płatniczych, bankomatów, automatów biletowych, urządzeń do odprawy samoobsługowej, interaktywnych terminali informacyjnych, smartfonów i czytników książek elektronicznych - przewiduje projekt ustawy, który do konsultacji skierowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

31.03.2022

Sztuczna inteligencja wkrótce zajmie się podatkami

Ordynacja Doradca podatkowy Nowe technologie

Sztuczność konstrukcji oraz techniczna złożoność prawa podatkowego pod względem struktury i treści prawdopodobnie pozwoli w przyszłości na szersze stosowanie w postępowaniach podatkowych i będących ich konsekwencją sądowych rozwiązań w oparciu o sztuczną inteligencję. Już dzisiaj są przykłady pierwszych zastosowań AI w obszarze postępowań sądowych, m.in. w Chinach, Singapurze, Estonii czy Wielkiej Brytanii.

31.03.2022

Już 22 tys. osób złożyło wnioski o dofinansowanie zakupu telewizora i dekodera

Domowe finanse Administracja publiczna Nowe technologie

Dotychczas zostało złożonych 22 tys. wniosków o dofinansowanie zakupu telewizora oraz dekodera - poinformował w środę w komunikacie Wydział Promocji Polityki Cyfrowej KPRM. W środę weszła w życie nowelizacja ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.

30.03.2022

Prezydent podpisał ustawę ułatwiającą budowę kolei jednoszynowej

Samorząd terytorialny Nowe technologie Transport

Budowę nowego rodzaju publicznego transportu zbiorowego opartego na kolei jednoszynowej lub urządzeniach na poduszkach powietrznych albo magnetycznych przewiduje podpisana 30 marca przez prezydenta RP nowelizacja ustaw o dozorze technicznym oraz o transporcie kolejowym. Nowe przepisy mogą się przydać, bo tego typu rozwiązania planuje np. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

30.03.2022

NIK: Polska jeszcze mało cyfrowa

Administracja publiczna Nowe technologie

Poziom kompetencji cyfrowych w Polsce co prawda wzrósł w ostatnich latach, jednak na tle Unii Europejskiej nadal wypadamy słabo. Według raportu Komisji Europejskiej o postępie cyfrowym (EU DESI 2021), Polska zajmuje 24. miejsce spośród 27 krajów UE pod względem kapitału ludzkiego społeczeństwa cyfrowego. Z kontroli Najwyższej Izby Kontroli wynika pesymistyczny obraz sytuacji w tej dziedzinie.

29.03.2022

Urzędnik łatwiej zaraportuje, obywatel skontroluje, czy nie przepłaca w opłatach

Samorząd terytorialny Nowe technologie

Dane dotyczące działalności jednostek samorządu terytorialnego są wciąż rozproszone i nierzadko trudno dostępne. Ma to zmienić System Monitoringu Usług Publicznych - baza danych o gminach, miastach, powiatach i województwach. Dzięki temu urzędnik ma łatwiej przygotować raport o stanie gminy, przedsiębiorca sprawdzić dostępność infrastruktury, a obywatel dowiedzieć się, czy jego gmina nie zawyża podatków.

29.03.2022

Ustawa podpisana - państwo pomoże w zakupie telewizorów do nowego standardu

Nowe technologie

Prezydent podpisał ustawę o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Ma ona doprecyzować przepisy uchwalonej niedawno ustawy i ustanowić dwa rodzaje dofinansowania: 250 zł do telewizora oraz 100 zł do dekodera. Ustawa została uchwalona w środę 23 marca br. przez Sejm, a nastęnego dnia zaakceptował ją Senat. 

26.03.2022

Szef może wysłać maila po godzinach pracy, ale oczekiwanie odpowiedzi narusza prawo

Prawo pracy Nowe technologie

Kodeks pracy gwarantuje pracownikom prawo do bycia off-line – twierdzi resort rodziny i polityki społecznej. Pracodawca nie ma jednak bezwzględnego zakazu wysłania wiadomości służbowej do pracownika po godzinach pracy, jeśli oczekuje, że ten odpowie rano, gdy przyjdzie do pracy. Pracownicy nie chcą jednak otrzymywać takich maili, bo to ich stresuje.

26.03.2022

Rządowe strony z blokadą ruchu z niektórych krajów

Administracja publiczna Nowe technologie

W związku z ryzykiem cyberataków typu DDoS instytucjom administracji państwowej i operatorom infrastruktury krytycznej zarekomendowano zablokowanie ruchu internetowego z wybranych krajów do 27 marca br. W przypadku gdyby zastosowane środki okazały się niewystarczające, możliwe jest wydanie kolejnych rekomendacji dotyczących działań obronnych, w tym zablokowania całego ruchu internetowego pochodzącego spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

24.03.2022

Prawie co trzeci Polak zetknął się z cyberprzestępstwem

Prawo karne Rynek i konsument Nowe technologie

Nieotrzymanie towaru po zapłacie, fałszywy mail, kradzież danych z karty debetowej lub kredytowej, przejęcie konta na profilu społecznościowym, opanowanie przez osobę trzecią ich poczty elektronicznej - z takimi cyberprzestępstwami naczęściej spotykają się Polacy - wynika z badania Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: Bezpieczeństwo na e-zakupach 2022”.

23.03.2022

Związki zawodowe z dostępem do informacji o algorytmach wydajności pracy

Prawo pracy Nowe technologie

Zobowiązanie pracodawców do udzielenia zakładowej organizacji związkowej informacji o parametrach, zasadach i instrukcji, na których opierają się algorytmy lub systemy sztucznej inteligencji, które mogą mieć wpływ m.in. na warunki pracy, dostęp do zatrudnienia i jego utrzymanie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. Wczoraj sejmowa podkomisja przeprowadziła dyskusję nad nim.

23.03.2022