Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w zakresie monitorowania dzieci i młodzieży z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności. Będą w nim mogły też uczestniczyć dzieci po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.  Będą one testować nowe urządzenia do zdalnego monitorowania określonych parametrów. Jak zauważa Tomasz Zieliński, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego, w pilotażu ważne jest, aby urządzenie przetestowała jak największa grupa pacjentów. Celem bowiem nie jest diagnozowanie i leczenie, tylko sprawdzenie funkcjonalności i przydatności urządzenia. Przypomina również, że przykładowo opaski telemedyczne okazały się mało pomocne, bo przesyłane dane o pulsie nie były wiarygodne. Za to sprawdza się w nich przycisk SOS, którym samotnie mieszkająca starsza osoba może wezwać pomoc.

 

Ministerstwo Zdrowia testuje nowoczesne technologie

Podstawowym celem pilotażu jest ocena efektywności realizacji świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem innowacyjnego urządzenia wielofunkcyjnego, które pozwala na zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjenta w zakresie: badania obrazowego ucha, osłuchiwania płuc i serca, badania obrazowego gardła, a także pozwalającego na przeprowadzenie badania obrazowego skóry i całego ciała oraz pomiaru temperatury ciała. Z opisu wynika, że chodzi o Higo®, urządzenie wyposażone w niezwykle czułą kamerę z innowacyjnie zaprojektowanym układem optycznym. Gwarantuje ona idealny obraz, niezależnie od tego, kto wykonuje badanie i kim jest pacjent. 

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, innowacyjne urządzenie wielofunkcyjne wspomaga diagnostykę oraz służy do cyfrowej rejestracji określonych danych medycznych, m.in. obrazów jamy ustnej, przewodu słuchowego i powierzchni skóry.

  Jak informuje MZ, biorąc pod uwagę otwarty charakter naboru, ponadto fakt objęcia programem nie mniej niż 1200 świadczeniobiorców – przewidywana jest możliwość wyboru wniosków z obszaru całego kraju – w planach jest zakup 600 urządzeń. 

  Pacjent ma być monitorowany przy wykorzystaniu urządzenia przez okres trzech miesięcy, przy czym przynajmniej raz w miesiącu ma zostać przeprowadzone jedno pełne badanie kontrolne. 

   


   

  Pilotaż dla POZ i AOS

  Dane z urządzenia będą przesyłane na platformę Domowa Opieka Medyczna (DOM). Zadaniem lekarzy biorących udział w pilotażu będzie zapoznanie się z wynikami zestawu badań zmieszczonych na platformie DOM, sporządzenie opisu zestawu badań oraz zamieszczenie go na platformie DOM,  wypełnienie za pośrednictwem platformy DOM ankiety dotyczącej udzielonych świadczeń. Za te czynności świadczeniodawca będzie otrzymywał 150 zł. Z tym, że realizacja tego programu będzie wymagała wdrożenia dodatkowych funkcjonalności w ramach platformy DOM. 

  W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia, po uruchomieniu aplikacji mobilnej do platformy DOM i podaniu informacji w zakresie objawów budzących niepokój, świadczeniobiorca otrzymuje do samodzielnego wykonania w domu rekomendowany zakres badań. Urządzenie podpowiada kolejność badań i wskazuje, czy pomiar jest dobrze wykonywany. Następnie wyniki badania wysyłane są do lekarza w celu postawienia rozpoznania.

  Realizatorzy programu pilotażowego zostaną wybrani w ramach naboru przeprowadzanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Pilotaż ma objąć świadczenia gwarantowane z zakresu:

  1. podstawowej opieki zdrowotnej;
  2. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie świadczeń:
  • porada specjalistyczna – gruźlica i choroby płuc u dzieci,
  • porada specjalistyczna – otolaryngologia dziecięca,
  • porada specjalistyczna – alergologia dla dzieci,
  • porada specjalistyczna – immunologia.

  MZ przewiduje możliwość wyboru wniosków z terytorium całego kraju, przy uwzględnieniu czynników takich jak data wpływu wniosku i deklaracja szacunkowej liczby świadczeniobiorców zgłoszonych przez realizatora do udziału w programie. Zdaniem Zielińskiego, aby pilotaż zadziałał, musi być przeprowadzony w ograniczonej liczbie podmiotów, które jednak mają odpowiednią liczbę chętnych pacjentów. - Ci nie zawsze mają czas i chęci do testowania nowinek - dodaje Tomasz Zieliński.

  Lekarze przejdą szkolenia

  Zanim program zostanie uruchomiony, lekarze przejdą specjalne szkolenia techniczne, dotyczące poprawnego użytkowania sprzętu i przekazywania pomiarów za pomocą aplikacji mobilnej.

  Szkolenia będzie prowadził dostawca urządzeń w ramach zawartej umowy z ministrem właściwym do spraw zdrowia. Pacjenci będą instruowani przez lekarzy w zakresie poprawnego użytkowania sprzętu oraz przekazywania pomiarów za pomocą aplikacji mobilnej. Ponadto będą mogli korzystać z instrukcji przekazanych wraz ze sprzętem.

  Dzięki innowacyjnemu urządzeniu wielofunkcyjnemu możliwe jest wykonanie kompleksowego badania fizykalnego (podmiotowego i przedmiotowego), a także rejestracja cyfrowych danych medycznych (obrazowych, osłuchowych, pomiarowych i tekstowych), następnie natychmiastowe przesłanie danych do zdalnej interpretacji.

  Pilotaż ma kosztować 4,1 miliona złotych. Na tę kwotę składa się koszt zakupu urządzeń, wartość umów ze świadczeniodawcami i wdrożenie nowych funkcjonalności w platformie Domowa Opieka Medyczna.