Prof. Romanowski: Przepisy karne to sidła zastawione na zarządy i pracowników spółek

Spółki Prawo gospodarcze

Jak pisał Stephen King „Nie zobaczysz potwora czającego się pod łóżkiem […] jeśli nie zaświecisz światła”.  Tak też trzeba traktować projekt zmian w prawie spółek, gdzie zapalone światło pozwala odkrywać kolejne „potwory” prawne będące pułapkami zastawianymi na zarządzających, pracowników i ich doradców. A życie uczy, że wiele wyjdzie jeszcze w praktyce - twierdzi prof. Michał Romanowski.

30.11.2021

TSUE: Opinia w sprawie Turowa zostanie ogłoszona 3 lutego 2022 r.

Prawo gospodarcze Prawo unijne

Opinia rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie dotyczącej kopalni węgla brunatnego Turów zostanie ogłoszona 3 lutego 2022 roku - poinformował w poniedziałek na Twitterze Ireneusz Kolowca z biura prasowego TSUE. Opinia rzecznika jest wstępem do wyroku. TSUE może się z nią zgodzić i zwykle tak się dzieje, może jednak też wydać zupełnie inny wyrok.

29.11.2021

Polski Ład - przekształcenie działalności może oznaczać korzystniejsze opodatkowanie

CIT PIT Spółki Prawo gospodarcze

W przyszłym roku przedsiębiorców czekają rewolucyjne zmiany w systemie obciążeń publicznoprawnych. Wielu z nich „bierze więc sprawy w swoje ręce” i poprzez zmianę formy prawnej działalności chce proprawić swoją sytuację. Świadczy o tym chociażby wydłużony czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosków w rejestrze przedsiębiorców KRS w warszawskim sądzie rejestrowym.

25.11.2021

UOKiK: Producent akumulatorów ukarany za opóźnianie wypłat dostawcom

Rynek Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał kolejne decyzje w sprawach zatorów płatniczych. Nałożył ponad 313 tys. zł kary na spółkę Exide Technologies oraz odstąpił od nałożenia sankcji finansowych na trzech przedsiębiorców. Niezależnie od tego trwają prace nad nowelizacją przepisów, która zapewni skuteczniejszą walkę z zatorami płatniczymi.

24.11.2021

Elektrownia gazowa zamiast węglowej, ale jest spór o dokumentację środowiskową

Środowisko Prawo gospodarcze

Trwają przygotowania do budowy gazowego odpowiednika wstrzymanej węglowej elektrowni Ostrołęka C, ale problemy wracają. Ekolodzy twierdzą, że dokumentacja środowiskowa obarczona jest szeregiem poważnych błędów i zarzucają inwestorowi brak prawidłowej analizy wariantowej. A ten mówi o blokowaniu inwestycji ważnej dla bezpieczeństwa energetycznego państwa.

24.11.2021

Rusza akcja "Poprawmy prawo" - w przepisach nadal wiele bubli

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Prawnicy Rynek Prawo gospodarcze Poprawmy prawo

Niska jakość polskiej legislacji osiąga nieznane dotąd poziomy, a gdy już przepisy są poprawiane, to często na... jeszcze gorsze. Pomóżmy ustawodawcy tworzyć dobre prawo. Redakcje Prawo.pl i LEX rozpoczynają drugą edycję akcji "Poprawmy prawo". Po raz kolejny będziemy chcieli wskazać problematyczne przepisy, które na pewno należy zmienić. Do ich zgłaszania zapraszamy także naszych Czytelników.

24.11.2021

Pandemia wyrównała szanse prawników na rynku

Prawnicy Nowe technologie Prawo gospodarcze

Pandemia stworzyła kancelariom podobne warunki świadczenia usług - prawnicy z mniejszych miast mogą na równi konkurować z tymi z dużych ośrodków. W czasach zdalnego świadczenia usług trudniej jest pozyskać nowych klientów, jednak ci ostatni nie upierają się już, że muszą mieć prawnika na sąsiedniej ulicy. Uczą się nowych technologii i przyzwyczajają do kontaktów zdalnych. Problemy z informatyzacją mają nadal sądy.

23.11.2021

Wojciech Łysek: Zasada biznesowej oceny sytuacji potrzebna w kodeksie spółek

Spółki Prawo gospodarcze

Wprowadzenie w przygotowywanej nowelizacji kodeksu spółek handlowych zasady biznesowej oceny sytuacji oraz innych towarzyszących jej zmian legislacyjnych będzie na pewno krokiem w dobrym kierunku, jakkolwiek nie rozwieje istniejących wątpliwości związanych z odpowiedzialnością odszkodowawczą członków zarządu - pisze adwokat Wojciech Łysek z kancelarii Dentons.

19.11.2021

Nielegalny import odpadów będzie utrudniony i ryzykowny

Samorząd terytorialny Środowisko Prawo gospodarcze

Wszystkie importowane do Polski odpady będą objęte systemem SENT. Dzięki temu nielegalny import będzie pod specjalnym nadzorem, a transportujące odpady pojazdy będą lepiej monitorowane – poinformował wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Na podmiot wysyłający, odbierający i przewoźnika odpadów nałożone zostaną obowiązki w zakresie dokonania zgłoszenia przewozu, jego uzupełnienia i aktualizacji.

18.11.2021

Firmy będą miały 6 tygodni więcej na rozliczenie nadwyżki z Tarczy Finansowej 2.0

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Tarcza Antykryzysowa

Przedsiębiorcy będą mieli więcej czasu na rozliczenie nadwyżki z pomocy z Tarczy Finansowej PFR 2.0, co ma im pomóc w uregulowaniu należności i zabezpieczeniu płynności finansowej. Będzie to możliwe dzięki w ustabilizowaniu sytuacji finansowej oraz zabezpieczeniu środków wymagane na spłaty i bieżące funkcjonowanie. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w tej sprawie.

18.11.2021

WSA: Członek zarządu podważył swoje powołanie, ale i tak spłaci długi spółki

Prawo cywilne Ordynacja Spółki Prawo gospodarcze

Była prezes zarządu chciała uwolnić się od odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki wskazując, że obejmując funkcję została wprowadzona w błąd przez byłego partnera. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli o wyrażeniu zgody na przyjęcie i pełnienie obowiązków w zarządzie nie miało jednak wpływu na orzeczenie o odpowiedzialności majątkowej.

18.11.2021

URE zachęca do konsultacji kodeksu cyberbezpieczeństwa w energetyce

Prawo gospodarcze RODO

Jak zabezpieczyć system energetyczny przed cyberatakami? Tego dotyczą zainicjowane przez unijne instytucje konsultacje społeczne w sprawie kodeksu sieciowego dotyczącego cyberbezpieczeństwa. Mają one na celu ustanowienie europejskiego standardu cyberbezpieczeństwa transgranicznych przepływów energii elektrycznej.

17.11.2021

Ukarani za naruszenie lockdownu z dużą szansą na odzyskanie pieniędzy

Administracja publiczna Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Koronawirus

Przedsiębiorcy, którzy naruszyli zakazy wprowadzone w związku z COVID-19 i nie odwołali się od nałożonych na nich kar, mają szansę na odzyskanie pieniędzy. Sądy administracyjne uznają bowiem, że podstawa ich ukarania została wprowadzona z naruszeniem prawa. Jeśli ten trend się utrzyma, będą mogli wystąpić o stwierdzenie nieważności niekorzystnych dla nich decyzji.

17.11.2021

Nowela ustawy o obrocie instrumentami finansowymi podpisana

Prawo gospodarcze Finanse

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która wprowadza do polskiego prawa europejskie regulacje dotyczące wymogów kapitałowych dla firm inwestycyjnych. W polskich warunkach dotyczyć to będzie przede wszystkim domów maklerskich.

16.11.2021

Lewandowski: Od grudnia ważne zmiany w upadłości i restrukturyzacji

Prawo gospodarcze Finanse

Dziś z uproszczonej restrukturyzacji można skorzystać tylko jeden raz. Od grudnia będzie to już raz na 10 lat. Jest to podejście zbyt rygorystyczne, biorąc pod uwagę obecną zmienność życia gospodarczego oraz występowanie krótkich (co 3, 4 lata) cykli koniunkturalnych. Stąd aż 10-letni odstęp czasu należy uznać za nietrafny i niedopasowany do realiów rynkowych.

16.11.2021

Bank surowo ukarany za brak informacji o wycieku danych klienta

Prawo gospodarcze RODO

Obowiązek zawiadomienia osoby fizycznej o naruszeniu ochrony danych osobowych nie jest uzależniony od zaistnienia negatywnych konsekwencji dla takiej osoby, ale od samej możliwości ich wystąpienia – stwierdził prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i zdecydował o nałożeniu na Bank Millenium S.A kary w wysokości ponad 363 tys. zł. Bank zapowiada odwołanie do WSA.

15.11.2021

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę możliwe na gruncie kodeksu cywilnego

Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Sejm przypieczętował Polski Ład, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r. Ponieważ zmiany w ogromnym stopniu uderzają w jednoosobowe działalności gospodarcze, przedsiębiorcy szukają rozwiązań, które pomogą im poradzić sobie w sytuacji pojawienia się dodatkowych obciążeń publicznoprawnych, jak powiększone składki zdrowotne oraz brak możliwości ich odliczenia od podatku.

12.11.2021

Branża oczekuje wytycznych w sprawie uczestnictwa w targach podczas 4 fali pandemii

Prawo gospodarcze Koronawirus

W Polsce brakuje wytycznych dotyczących targów w czasie czwartej fali pandemii – uważają przedstawiciele Komitetu Obrony Branży Targowej. Komitet przekonuje, że trzeba jak najszybciej wydać przepisy w sprawie wstępu i uczestnictwa w imprezach targowych, a takie obowiązują już w większości krajów na naszym kontynencie.

09.11.2021

Prof. Makowicz: W Polsce compliance się opłaca, ale nie wszystkim

Prawo gospodarcze Compliance

W Polsce wciąż brak przepisów określającyh jasno, że compliance „prawnie” się opłaca. Istnienie dobrego CMS wciąż nie skutkuje obniżeniem sankcji. Aby przyspieszyć rozwój systemów zarządzania zgodnością, potrzebny jest ruch po stronie ustawodawcy. Początkiem budowania całego CMS powinno być wdrożenie systemów informowania o nieprawidłowościach, o może to zainicjować nowa ustawa.

09.11.2021

Kryptowaluty to nie pieniądze - w obrocie gospodarczym jako barter

Rynek Nowe technologie Prawo gospodarcze

Podmioty gospodarcze w coraz większym stopniu dokonują inwestycji oraz prowadzą rozliczenia wykorzystując kryptowaluty. Co więcej, pojawiają się również pożyczki i inne instrumenty oparte na kryptowalutach. Tymczasem jeśli kryptowaluty są wykorzystywane do regulowania zobowiązań, to transakcje tego typu są traktowane jak wymiana barterowa.

08.11.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski