We wrześniu odbędzie się Europejski Tydzień MSP

W dniach 29 września - 5 października 2014 r., z inicjatywy Komisji Europejskiej, odbędzie się ogólnoeuropejska kampania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pn. Europejski Tydzień Małych i Średnich...

24.02.2014

Opublikowano nowelizację Prawa łowieckiego

Środowisko

20 lutego opublikowano ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. poz. 228), która dotyczy odpowiedzialności dyscyplinarnej w Polskim Związku Łowieckim.

23.02.2014

Mały pracodawca w kodeksie pracy

Przepisy prawa pracy nie określają definicji małego pracodawcy. Nie zawierają również kompleksowej regulacji określającej prawa i obowiązki małego pracodawcy. Poszczególne ustawy i akty wykonawcze...

21.02.2014

Nowelizacja ustawy o lasach opublikowana

Środowisko

Ujednolicenie zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, stworzenie mechanizmu prawnego umożliwiającego dokonywanie przez Lasy Państwowe wpłat do budżetu państwa...

21.02.2014

MSP niechętnie zaciągają kredyty inwestycyjne

70 proc. polskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorców nie korzysta z kredytów inwestycyjnych i finansuje się z własnych środków. Choć jest to bezpieczne rozwiązanie dla samych firm, nieco...

21.02.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski