Warmia i Mazury: gmina Mikołajki walczy z azbestem

74 tony wyrobów zawierających azbest zostanie usuniętych w tym roku z terenu gminy Mikołajki. Na ten cel samorząd pozyskał dotację m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Samorządy muszą uporać się z azbestowym problemem do 2032 roku. Niektóre z gmin z Warmii i Mazur już w ubiegłym roku zdecydowały się na skorzystanie z dotacji jaką oferuje WFOŚiGW w Olsztynie i NFOŚiGW. W 2011 roku z takiej pomocy skorzystało 16 samorządów. Wówczas z regionu usunięto 450 ton azbestu. W 2012 roku na pozbycie się wyrobów zawierających ten groźny minerał zdecydowały się już 33 gminy. Dzięki ich zaangażowaniu i pomocy finansowej z zewnątrz z regionu zostanie docelowo usuniętych prawie 2300 ton wyrobów zawierających azbest. Niemal we wszystkich gminach spośród 33, które zgłosiły się po dofinansowanie, zakończono już tegoroczne zadania. Trwają jeszcze działania na terenie gminy Mikołajki. W tym roku samorząd pozbędzie się 74 ton azbestu. Koszt prac związanych z tym zadaniem wyceniono na 39 tys. zł, z czego ponad 33 tys. zł to dotacja z WFOŚiGW w Olsztynie i NFOŚiGW. Po wykonaniu tego zadania na terenie gminy zostanie do usunięcia jeszcze prawie 1400 ton wyrobów zawierających azbest.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.wfosigw.olsztyn.pl, stan z dnia 25 października 2012 r.

Data publikacji: 25 października 2012 r.