Nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki zmieni zasady wykorzystania biomasy w energetyce

Ministerstwo Gospodarki przygotowało nowe rozporządzenie, które znacząco ograniczy możliwość wykorzystania biomasy w energetyce, informuje portal Gramwzielone.pl.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii zostało podpisane przez Ministra Gospodarki 18 października 2012 r. i wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

W stosunku do obecnie obowiązującego prawa, nowe rozporządzenie zwiększa obowiązkowy udział OZE w miksie energetycznym Polski do roku 2020, wprowadza definicję drewna pełnowartościowego i ogranicza możliwość wykorzystania go w energetyce, a także ma na celu optymalizację zagospodarowania odpadów i pozostałość z przemysłu drzewnego.

Nowe rozporządzenie zniesie także obowiązek stosowania w energetyce biomasy pochodzenia rolniczego, co ma prowadzić do likwidacji problemów związanych ze spalaniem dużej ilości biomasy typu agro zawierającej duże ilości związków alkalicznych i chloru, które powodują szybką korozję kotłów.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.gramwzielone.pl, stan z dnia 26 października 2012 r.

Data publikacji: 26 października 2012 r.