Nowelizacja ustawy o odpadach gotowa do podpisu prezydenta

14 grudnia posłowie przyjęli większość z 31 zaproponowanych przez Senat poprawek do ustawy o odpadach. Przyjęte zmiany w większości miały charakter legislacyjny, doprecyzowujący i redakcyjny, ale pojawiła się np. wyższa kara za przemieszczanie odpadów bez zezwolenia.

Posłowie poparli m.in. senacką propozycję, by zakaźne odpady medyczne lub weterynaryjne mogły być unieszkodliwiane wyłącznie przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych. Sejm przyjął też poprawkę Senatu zwiększającą karę za transport odpadów bez zezwolenia lub wpisu do rejestru. Kara ta wyniesie od 2-10 tys. złotych.

Nowelizacja implementuje m.in. dyrektywę 2008/98/WE dotyczącą gospodarki odpadami w UE. Nowa ustawa zastępuje regulację z 2001 r., uwzględniając zawarte w niej przepisy. Reguluje obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, sprzedawców i pośredników w obrocie nimi oraz organów administracji publicznej.

Celem nowelizacji jest zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ich wytwarzania, zmniejszanie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przygotowanie do ponownego użycia i wykorzystania. Do ustawy wprowadzono nowe definicje, takie jak: sprzedawca odpadów (dealer), pośrednik w obrocie odpadami (broker) i zapobieganie powstawaniu odpadów. Niektóre dotychczasowe terminy (np. odzysk, recykling) istotnie zmieniono.

Sejm uchwalił ustawę 23 listopada br. 12 grudnia Senat wprowadził do niej poprawki, które przyjęto 14 grudnia w Sejmie. Ustawa zostanie teraz przekazana do podpisu prezydenta.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 17 grudnia 2012 r.

Data publikacji: 17 grudnia 2012 r.