Kolejny odcinek obwodnicy Mielca - podpisana umowa o dofinansowanie

14 grudnia br. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. "Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap II". Beneficjentem projektu jest Województwo Podkarpackie, a podmiotem realizującym projekt jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Całkowita wartość projektu wynosi 45.825.092,53 PLN, w tym dofinansowanie 32.077.564,77 PLN pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Przedmiotem projektu jest budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 985 o długości ok. 3 km, który będzie stanowił II etap obwodnicy Mielca. Budowa obwodnicy jest jednym z elementów całego ciągu drogowego realizowanego w ramach działania IV.1 Infrastruktura drogowa Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Łącznie w tym ciągu wybudowanych i przebudowanych zostanie 92 km dróg. Koszt tych wszystkich inwestycji wynosi ok. 740 mln PLN, natomiast dofinansowanie pochodzące ze środków EFRR to ok. 600 mln PLN.

Opracowanie: Anna Stańczuk, RPE WKP

Źródło: www.parp.gov.pl, stan z dnia 17 grudnia 2012 r.

Data publikacji: 17 grudnia 2012 r.