GUGiK wesprze małopolskie samorządy

Główny Urząd Geodezji i Kartografii wesprze modernizację ewidencji gruntów i budynków w sześciu małopolskich powiatach. Kazimierz Bujakowski – Główny Geodeta Kraju podpisał 22 października Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie list intencyjny dotyczący pilotażu Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.

Główny Geodeta Kraju będzie ubiegał się o pieniądze z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z obecnej perspektywy finansowej (2007-2013) na realizację Projektu Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach. Cyfryzacja zasobu geodezyjnego nie tylko ułatwi samorządom i specjalistom korzystanie z danych, ale i ożywi rynek obrotu nieruchomościami. Cyfrowe geodezyjne bazy danych to też doskonałe narzędzie pomagające samorządom przy tworzeniu systemów informacji przestrzennej. Stworzenie nowoczesnego cyfrowego zasobu geodezyjnego w Małopolsce jest niezbędne. Tym bardziej, że grunty w Małopolsce są bardzo rozdrobnione. W całym województwie jest 4 mln 365 tys. działek. W samym powiecie nowotarskim jest więcej działek niż w całym województwie lubuskim.

Źródło: www.gugik.gov.pl, stan z dnia 23 października 2012 r.

Data publikacji: 23 października 2012 r.