Jak poprawić jakość powietrza w Europie?

„Wyraź swoją opinię na temat sposobu, w jaki można ulepszyć politykę UE w zakresie jakości powietrza” – zachęca Komisja Europejska.

Zanieczyszczenie powietrza i związane z nim zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzkiego w dalszym ciągu budzą obawy wielu obywateli UE. Nie bez powodu. „Mimo postępów poczynionych w ostatnich dziesięcioleciach dzięki przepisom mającym na celu redukcję szkodliwych zanieczyszczeń, takich jak dwutlenek siarki, ołów, tlenki azotu, tlenek węgla oraz benzen, niektóre zanieczyszczenia są nadal źródłem problemów. Letni smog, potencjalnie szkodliwy ozon w warstwie przyziemnej i drobne cząstki pyłu, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia, regularnie przekraczają bezpieczne limity” – informuje KE.

W miastach Europy powietrze jest zanieczyszczone ponad miarę – wynika z wrześniowego raportu na temat jakości powietrza, opublikowanego przez Europejską Agencję Środowiska (EEA). Okazuje się bowiem, że ponad 90 proc. mieszkańców europejskich miast Europy oddycha szkodliwym powietrzem. W Polsce największym problemem są pyły. Na ich zbyt wysokie stężenia w powietrzu narażona jest prawie jedna trzecia mieszkańców europejskich miast. Z raportu wynika, że Polska jest - obok rejonów północnych Włoch i lokalnych ośrodków na Bałkanach, w Słowacji i Turcji - jednym z głównych emitentów tego rodzaju zanieczyszczeń. Poważnie przekracza zarówno dzienny, jak i roczny dopuszczalny limit emisji cząstek stałych.

Komisja przeprowadza właśnie konsultacje na temat najlepszego sposobu poprawy jakości powietrza w Europie. Swoją opinię można wyrażać do 4 marca 2013 roku. Wyniki tej publicznej konsultacji mają zostać uwzględnione w kompleksowym przeglądzie unijnej polityki w zakresie jakości powietrza w roku 2013.

Konsultacje są podzielone na dwie części i zawierają krótki kwestionariusz dla wszystkich obywateli UE oraz dłuższy zestaw pytań dla ekspertów i pracowników administracji krajowych, władz regionalnych lub lokalnych, naukowców, przedstawicieli świata biznesu oraz innych zainteresowanych stron.

Więcej informacji: www.euractiv.pl/energia-i-srodowisko/artykul/jak-poprawi-jako-powietrza-w-europie-004280

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.euractiv.pl, stan z dnia 17 grudnia 2012 r.

Data publikacji: 17 grudnia 2012 r.