Seminarium nt. bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych

Rozwiązywanie trudnych problemów ochrony przeciwpożarowej – aspekty inżynierskie i formalne to temat seminarium, które odbyło się 18 października br. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Gościem organizatorów seminarium była Anna Macińska – Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego.

Seminarium zostało zorganizowane przez Oddział Stołeczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Koło SITP przy Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Spotkanie otworzyły wystąpienia Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza oraz Prezesa SITP Bronisława Skaźnika. Seminarium było poświęcone w głównej mierze problematyce bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych. Podczas wykładów, prowadzonych przez specjalistów z Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP, omówione zostały m.in. kwestie dotyczące opracowywania i uzgadniania projektów budowlanych oraz projektów urządzeń przeciwpożarowych, a także przekazywania obiektów do użytkowania.

Źródło: www.gunb.gov.pl, stan z dnia 23 października 2012 r.

Data publikacji: 23 października 2012 r.