Zasady finansowania zielonych inwestycji ze środków pozyskanych ze sprzedaży AAU jeszcze do poprawki

11 grudnia w Sejmie przeprowadzono drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska. Celem projektu jest usprawnienie finansowania tzw. zielonych inwestycji ze środków pozyskanych ze sprzedaży przez Polskę praw do emisji gazów cieplarnianych (ang. Assigned Amount Unit - AAU) na mocy protokołu z Kioto z 1997 r.

Ten dokument przyjęty w ramach ONZ zobowiązuje kraje sprzedające nadwyżki uprawnień do emisji CO2 do przeznaczania pozyskanych w ten sposób środków na projekty związane z szeroko pojętą ochroną klimatu. Zmiany proponowane w nowelizacji mają wzmocnić pozycję naszego kraju jako sprzedawcy praw do emisji gazów cieplarnianych i zmaksymalizować obrót nimi.

W związku ze zgłoszonymi w czasie drugiego czytania poprawkami projekt trafił ponownie do Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w celu ich zaopiniowania.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 12 grudnia 2012 r.

Data publikacji: 12 grudnia 2012 r.