Ranking GDDKiA w sprawie jakości na budowach

GDDKiA opublikowała czwarty już ranking jakości wykonawców realizujących nowe inwestycje drogowe i przebudowy. Według najnowszych szacunków o 3% obniżył się procentowy udział wyników badań kontrolnych próbek nie spełniających wymagań do ogółu zbadanych próbek w 2012 r. w porównaniu z badaniami z ubiegłego roku.

Ranking obejmuje 11 miesięcy od stycznia do listopada 2012 r. W tym czasie laboratoria GDDKiA przebadały ponad 63 tysiące próbek. Zestawienie obejmuje wykonawców, dla których liczba zbadanych próbek w tym okresie była większa niż 150. Spośród ponad 44 tysięcy próbek ujętych w rankingu liczba niespełniających wymagań to 6.740. Oznacza to 15,2 % złych wyników. W tabeli odnotowano 7 awansów, 8 spadków, 11 wykonawców utrzymało dotychczasowe miejsca a w przypadku 17 firm nie ma możliwości porównania z uwagi na liczbę zbadanych próbek mniejszą od 50 w zestawieniu za półrocze 2012 r. GDDKiA egzekwuje od wykonawców budowę zgodnie z warunkami kontraktowymi, zwraca uwagę na jakość realizowanych inwestycji drogowych, a także żąda poprawienia wszystkich jakościowych zaniedbań na koszt wykonawców.

Źródło: www.gddkia.gov.pl, stan z dnia 17 grudnia 2012 r.

Data publikacji: 17 grudnia 2012 r.