Nabór wniosków na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni

NFOŚiGW informuje, że trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”. Środki w ramach alokacji na rok 2012 są nadal dostępne.

NFOŚiGW zaprasza także do zapoznania się z programami priorytetowymi, umożliwiającymi finansowanie zadań ujętych w KPOŚK (Krajowy Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych). W ramach tych programów może być udzielone wsparcie dla przedsięwzięć związanych z budową, rozbudową lub modernizacją oczyszczalni ścieków komunalnych oraz zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej.

Wsparcie udzielane jest w postaci bezzwrotnej w formie dopłat do oprocentowania kredytów oraz dopłat do ceny wykupu obligacji, a także w formie pożyczek inwestycyjnych z możliwością umorzenia do 30 proc. kwoty udzielonej pożyczki. Szczegóły dotyczące tych programów znajdują się pod adresem www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-wod.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.nfosigw.gov.pl, stan z dnia 17 grudnia 2012 r.

Data publikacji: 17 grudnia 2012 r.