Otwarcie obwodnicy Jędrzejowa i węzła Gdańsk Lipce

14 grudnia oddano do ruchu północną obwodnicę Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej nr 78 oraz węzeł Gdańsk Lipce na drodze ekspresowej S7 Południowej Obwodnicy Gdańska.

Obwodnica Jędrzejowa ma dwie jezdnie i parametry GP (drogi głównej o ruchu przyspieszonym). Trasa o długości blisko 8 kilometrów łączy miejscowość Prząsław z węzłem kieleckim na istniejącej już wschodniej obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi ekspresowej S7. Dzięki otwarciu węzła Gdańsk Lipce kierowcy jadący Południową Obwodnicą Gdańska zyskają dodatkowy zjazd do centrum Gdańska poprzez Trakt Św. Wojciecha, czyli drogę krajową nr 91. Na Południowej Obwodnicy Gdańska gotowy jest również węzeł Gdańsk Port, który zostanie otwarty po ukończeniu Trasy Sucharskiego (zadanie realizowane przez miasto Gdańsk). S7 Południowa Obwodnica Gdańska o długości 17,9 km została udostępniona kierowcom w czerwcu 2012 r. W ramach inwestycji powstało 19 obiektów inżynierskich, w tym najdłuższa estakada w Polsce o długości 2780 m, 5 węzłów: Gdańsk Południe (Straszyn), Gdańsk Lipce, Gdańsk Port (Olszynka), Gdańsk Wschód (Przejazdowo), Żuławy Zachód (Koszwały).

Źródło: www.transport.gov.pl, stan z dnia 17 grudnia 2012 r.

Data publikacji: 17 grudnia 2012 r.