Nowy Targ: biogazownia w oczyszczalni ścieków za 15 mln zł

Instal Kraków S.A. wygrał przetarg na modernizację oczyszczalni ścieków w Nowym Targu. Prace mają dotyczyć przede wszystkim usprawnienia procesu technologicznego i zmniejszenia uciążliwości osadu, a więc rozbudowy oczyszczalni pod kątem gospodarki osadami i produkcji biogazu.

Znajdujący się w oczyszczalni reaktor sekwencyjny będzie odciążony poprzez ulepszenie procesów biologicznych - stabilizację osadu i produkcję biogazu. W rezultacie spowoduje to redukcję ilości zawiesiny i polepszenie jakości ścieku odprowadzanego do pobliskiej rzeki.

Zbudowany zostanie obiekt oczyszczania wstępnego i plac przeładunkowy. Powstaną tam również: zagęszczacz grawitacyjny, pompownia osadu wstępnego, pompownia tłuszczów i flotatu, stacja zagęszczania osadu, maszynownia, kotłownia, zamknięta komora fermentacyjna, zbiornik i pompownia osadu przefermentowanego, sieci i drogi wewnętrzne, ale przede wszystkim instalacja do produkcji biogazu.

Inwestycja ma być gotowa do końca 2014 r. i kosztować 15,5 mln zł.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.biogazownierolnicze.pl, stan z dnia 23 października 2012 r.

Data publikacji: 23 października 2012 r.