Konsultacje "Jeśli nie cena to co? Kryterium wyboru w przetargach na budowę dróg"

Prezes UZP, Jacek Sadowy, Prezes PZPB, Marek Michałowski oraz Generalny Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Lech Witecki, będą dyskutować o kryteriach oceny ofert, jakie mogą być stosowane w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji drogowych.

Dyskusja będzie mieć miejsce 24 października br. w czasie panelu "Jeśli nie cena to co? Kryterium wyboru w przetargach na budowę dróg", który rozpocznie się o godz. 12 na X Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem Infrastruktura 2012.

Godzinny panel będzie wstępem do ponad 3-godzinnych konsultacji z branżą przy tzw. stolikach eksperckich, które odbędą się na stoisku GDDKiA. Eksperci UZP i GDDKiA będą przyjmowali argumenty i rozwiązania proponowane przez wykonawców w zakresie stosowanych kryteriów. Panel odbywa się w godzinach 12:00-13:00 w Sali B, konsultacje w godzinach 13:00 – 16:00 na stoisku GDDKiA.

Opracowanie: Anna Stańczuk, RPE WKP

Źródło: www.gddkia.gov.pl, stan z dnia 23 października 2012 r.

Data publikacji: 23 października 2012 r.