MF pomoże małym firmom wypełnić JPK

Małe i średnie firmy

Do 26 lutego br. mikroprzedsiębiorcy mają wypełnić pierwszy Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT. Ministerstwo Finansów udostępniło darmową aplikację do tworzenia i wysyłki pliku e-mikrofirma,...

05.02.2018