Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 82 senatorów, żaden nie był przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Teraz nowela trafi ponownie pod obrady Sejmu.
Uchwalona przez Sejm 13 lutego Sejm nowelizacja prawa geodezyjnego ma sprawić, że informacje w ewidencji gruntów mają być aktualizowane z urzędu, a dane w Geoportalu łatwiej dostępne oraz ograniczyć formalizm.

Według resortu rozwoju, których przygotował projekt zmian, nowela  idzie w trzech kierunkach. 

  • Po pierwsze, w związku z tym, że mniej czasu zajmą formalności związane z pracami geodezyjnymi, skróceniu ulegnie także sam proces inwestycyjny. 
  • Po drugie, starostwa powiatowe z urzędu zaktualizują dane w ewidencji gruntów i budynków. 
  • Po trzecie wreszcie, bezpłatnie zostaną udostępnione dane geodezyjne. Chodzi m.in. o ortofotomapy – popularnie zdjęcia lotnicze, dane numerycznego modelu terenu, dane topograficzne czy też podstawowe informacje dot. działek ewidencyjnych.  

Efektem projektowanych regulacji mają być transparentne zasady wykonywania prac geodezyjnych oraz jednoznacznie określone prawa i obowiązki, zarówno wykonawców prac geodezyjnych, jak również organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Czytaj: Niebezpieczne i drogie uproszczenia w geodezji>>
 

Senatorowie zaproponowali 13 poprawek. Jedna z nich zmniejsza wysokość zryczałtowanych opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Kolejna poprawka zmienia z hektarów na kilometry jednostki rozliczeniowe w krajowej bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Następna pozwoli ministrowi wydać rozporządzenie ws. rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.