Pomorskie: ponad 27 mln zł na poprawę dróg lokalnych

Budownictwo

Ponad 27 mln zł otrzyma Pomorskie w ramach rządowego programu na rzecz rozwoju i konkurencyjności regionów poprzez wsparcie drogowej infrastruktury w gminach i powiatach - poinformował wojewoda...

22.03.2018

W maju nowy raport o smogu w Polsce

Środowisko

Najwyższa Izba Kontroli wraz Europejskim Trybunałem Obrachunkowym przeprowadziły kontrolę jakości powietrza w 15 krajach UE, w maju ma zostać opublikowany raport dot. Polski.

22.03.2018

ME: nie demonizujemy tego, że zwijamy się w udziale OZE

Środowisko

Nie demonizujmy tego, że się zwijamy w udziale odnawialnych źródeł energii - ocenił wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. W grudniu GUS podał, że udział OZE w końcowym zużyciu energii w 2016 r....

22.03.2018

Emilewicz: wspieramy gen przedsiębiorczości

Kolejne rządowe ustawy: o sukcesji oraz o wspieraniu inwestycji to kolejny - po Konstytucji Biznesu - krok w stronę przedsiębiorczych Polaków - powiedziała Jadwia Emilewicz, minister...

21.03.2018

Rewolucja w sukcesji firm

W przypadku śmierci właściciela firmy w mocy pozostaną kontrakty, umowy o pracę, zezwolenia czy koncesje zawarte przez dane przedsiębiorstwo i jego dotyczące takie mają być skutki ustawy o zarządzie...

21.03.2018

Firmy rodzinne nie korzystają z nowych technologii

36 proc. sukcesorów odczuwa frustrację, że ich rodzice nie w pełni rozumieją szanse związane z nowymi technologiami - tak wynika z raportu firmy doradczej PwC i Instytutu Biznesu Rodzinnego.

21.03.2018

Rząd za utworzeniem Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

Środowisko

Zadaniem Funduszu będzie finansowanie projektów związanych z rozwojem elektromobilności oraz transportu opartego na paliwach alternatywnych. Projekt nowelizacji zakłada także wprowadzenie opłaty...

21.03.2018