Robert Telus z PiS, szef sejmowej Komisji rolnictwa i rozwoju wsi, popołudniu powiedział, że Sejm nie zajmie się nowelą ustawy o ochronie zwierząt na bieżącym posiedzeniu. Ponadto we wtorek o godz. 16 miało rozpocząć się posiedzenie komisji, na którym miały rozpatrzyć uchwałę Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, ale też zostało odwołane. Jednocześnie cały rząd nie zgłosił stanowiska do uchwały Senatu. Komisja zwróciła się o nie do rządu w poprzednim tygodniu. Za to ok. godziny 20 Anita Czerwińska, rzecznik PiS, napisała na Twitterze, że stanowisko PiS  w kwestii ochrony zwierząt jest niezmienne. 

 

Co zmienił Senat, co proponował rząd

W trakcie senackich prac nad ustawą, rząd zaproponował, by dopuścić ubój rytualny drobiu. Senatorowie ją poparli. W efekcie jest takie wyłączenie: Wymogu pozbawienia świadomości nie stosuje się w przypadku poddawania drobiu ubojowi szczególnym sposobem przewidzianym przez obrządek religijny związku wyznaniowego. Za to Senat nie przegłosował poprawkę złożoną przez senatorów PSL i PiS o wykreślenie z noweli w ogóle zapisów ograniczających ubój rytualny. Rząd ponadto zaproponował w Senacie, aby na zamknięcie ferm norek i likwidację uboju bydła właściciele mieliby czas do stycznia 2022 roku. Zostałby też wprowadzony system odszkodowań dla branży rolniczej oraz powołana nową Państwowa Inspekcja Ochrony Zwierząt. Senat z kolei przyjął poprawkę wydłużającą do końca 2025 r. wejście w życie przepisów dotyczących ograniczenia uboju rytualnego, a w przypadku zakazu hodowli zwierząt na futra - do 31 lipca 2023 r. Tak więc nawet w samym PiS nie ma pewności, co do ostatecznego kształtu przepisów.

Robert Telus dopytywany przez dziennikarzy PAP, co sądzi o poprawkach Senatu podkreślił, że jest zbyt wcześnie, by to ocenić.  -Pewne rzeczy się rozstrzygają  - stwierdził Telus.  Tak było popołudniu. Wieczorem rzeczniczka PiS napisała, że PiS nie wycofuje się z  piątki dla zwierząt. To oznacza, że ustawa może uchwała Senatu może wrócić pod obrady Sejmu na następnym posiedzeniu.

Inne poprawki Senatu

Senat w sumie zaproponował 36 poprawek do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Senatorowie poparli też poprawkę wprowadzającą obowiązek czipowania psów oraz przepis, dzięki któremu zwierzęta domowe nie podlegałyby egzekucji komorniczej. Uchwalona we wrześniu przez Sejm z inicjatywy PiS nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra z wyjątkiem królika, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych oraz ogranicza ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych. Stąd można pobrać uchwałę Senatu w sprawie ustawy, a tutaj dostępna jest ustawa uchwalona przez Sejm.