Senat odrzucił także w kolejnym głosowaniu wniosek Lewicy o przyjęcie noweli bez poprawek. Za wnioskiem głosowało dwóch senatorów, przeciwko 97, a jeden się wstrzymał.

Po długich, burzliwych obradach, głosowanie nad nowelą ustawy o ochronie zwierząt zakończyło się jej przyjęciem z licznymi poprawkami. Wydaje się, że to jest najlepsze, co Senat mógł osiągnąć - powiedział po głosowaniu marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Senat wprowadził w środę kilkadziesiąt poprawek do noweli ustawy o ochronie zwierząt. Za jej przyjęciem z poprawkami opowiedziało się 76 senatorów: 39 z PiS, 34 z KO, 1 senator niezrzeszony i 2 z koła senatorów niezależnych; przeciwko było 11 senatorów, z czego 7 z PiS, 1 z KO, 3 z PSL. Od głosu wstrzymało się 10 senatorów: 7 z KO, 2 z Lewicy i 1 z koła senatorów niezależnych).

Kontrowersyjna ustawa uchwalona w dwa dni i bez konsultacji

Ustawa o ochronie praw zwierząt w ekspresowym tempie została uchwalona przez Sejm 17 września br.  - pierwsze czytanie odbyło się w środę, a drugie i trzecie w czwartek. Uchwalona w dwa dni ustawa przewiduje nie tylko zakaz prowadzenia ferm futerkowych, ale również ogranicza ubój rytualny, czyli bez ogłuszania zwierząt. Będzie on dozwolony jedynie na potrzeby członków polskich gmin i związków wyznaniowych. Tym samym nie powinien naruszać prawa do wolności wyznania.
Nowa regulacja naruszy za to interesy m.in. hodowców zwierząt futerkowych oraz producentów i eksporterów mięsa. PiS zapewniał, że dostaną ono rekompensaty, ale idea ta poza deklaracje polityków nie wyszła.

Pod długiej i burzliwej debacie w Senacie, a następnie w komisjach, izbie została przedstawiona propozycja odrzucenia ustawy w całości. Ponieważ jednak nie zyskała on poparcia większości, Senat przystąpił w środę po południu do głosowania poprawek do ustawy.

 


Rząd zaproponował zmiany w ustawie

W trakcie senackich prac nad ustawą, Rząd zaproponował zmiany do kontrowersyjnej nowelizacji ustawy. Najważniejsza dopuszcza ubój rytualny w przypadku drobiu. Ponadto na zamknięcie ferm norek i likwidację uboju bydła właściciele mieliby czas do stycznia 2022 roku. Zostałby też wprowadzony system odszkodowań dla branży rolniczej oraz powołana nową Państwowa Inspekcja Ochrony Zwierząt.

Pracom nad ustawą towarzyszyła fala protestów rolników, z których największy odbył się w Warszawie we wtorek 13 października, kiedy to zgodnie z planem miało się odbyć głosowanie w Senacie. - POPiS w Senacie przyklepał "piątkę Kaczyńskiego". Poparto ustawę antypolską i antyrolniczą, niekonstytucyjną i sprzeczną z prawem unijnym. Nie odpuścimy tego i zrobimy wszystko, żeby nigdy nie weszła w życie - oświadczył w środę szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Czytaj: Ubój rytualny częściowo zostanie. Będzie dozwolony dla drobiu>>
 

Ubój rytualny drobiu dozwolony, przepisy wejdą później

Senat w środowym głosowaniu przyjął poprawkę wykreślającą z noweli o ochronie zwierząt ograniczenia dotyczące uboju rytualnego drobiu. Senatorowie nie poparli natomiast m.in. poprawki złożonej przez senatorów PSL i PiS o wykreślenie z noweli zapisów ograniczających ubój rytualny.

Senat przyjął też poprawkę wydłużającą do końca 2025 r. wejście w życie przepisów dot. ograniczenia uboju rytualnego, a w przypadku zakazu hodowli zwierząt na futra - do 31 lipca 2023 r.

Zgodnie z inną poprawką, po wejściu w życie przepisów noweli podmiotom prowadzącym wygaszaną działalność przysługiwałoby roszczenie skierowane do Skarbu Państwa o odszkodowanie za poniesioną szkodę wynikającą z konieczności dostosowania się do nowych przepisów. Wnioski w sprawie rekompensat będzie rozpatrywał minister rolnictwa, a od jego decyzji będzie przysługiwało odwołanie do sądu.

Poparcie Senatu uzyskała także poprawka wprowadzająca obowiązek czipowania psów oraz regulująca jego zasady. 

Inne poprawki Senatu

Inna poprawka Senatu mówi o skreśleniu przepisu uprawniającego organizacje pozarządowe do odebrania zwierzęcia jego właścicielowi lub opiekunowi, a także umożliwiającego odebranie zwierzęcia jego właścicielowi przez każdą osobę, jeżeli działanie lub zaniechanie właściciela bezpośrednio zagraża życiu lub zdrowiu tego zwierzęcia. Wprowadzili zakaz prowadzenia egzekucji ze zwierząt domowych, a także zakaz organizowania przedsięwzięć, w których zwierzę domowe stanowi nagrodę lub jest przedmiotem loterii, aukcji albo licytacji oraz uczestnictwa w takich przedsięwzięciach. Zakazana ma być również sprzedaż i nabywanie przedmiotów, jeśli zwierzę domowe stanowi bezpłatne uzupełnienie do sprzedawanego przedmiotu.

Senat przyjął też poprawki, umożliwiające przedsiębiorcom prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

Inne poprawki Senatu dotyczą organizowania wystaw i pokazów zwierząt polegających wyłącznie na prezentowaniu cech danego gatunku zwierząt oraz pokazów psów specjalnych i ratowniczych.

Zmodyfikowane zostały definicje kota rasowego, psa rasowego, zwierząt wykorzystywanych do celów specjalnych i kojca do przechowywania zwierząt.