Rada powiatu w uchwale wyraziła zgodę na utworzenie społecznej straży rybackiej przez zarząd okręgu...
Ekspert księgowo-kadrowy
17.01.2014
W spółce zgodnie z regulaminem pracy pracownicy za pełnienie dodatkowej funkcji otrzymują dodatek...
Ekspert księgowo-kadrowy
16.01.2014
Z pracownicą, która nieprzerwanie od 2011 r. przebywała na urlopie wychowawczym, na jej wniosek w...
Ekspert księgowo-kadrowy
16.01.2014
Przedsiębiorcy z regionu kujawsko-pomorskiego mogą ubiegać się o dotacje na współpracę z...
PAP
16.01.2014
Ekspert księgowo-kadrowy
16.01.2014