1 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tzw. rewolucja śmieciowa nałożyła na gminy obowiązek odbioru odpadów oraz ich zagospodarowania.

Jednym z najlepszych sposobów gospodarowania odpadami jest recykling polegający na ich ponownym wykorzystaniu. Z recyklingiem związana jest segregacja, która w dużej mierze dotyczy zużytych opakowań. Wyselekcjonowane odpady stanowią wartościowe surowce wtórne, które po przetworzeniu zyskają „drugie życie” w takiej samej lub zupełnie innej postaci. Dzięki temu oszczędzamy zasoby przyrody, energię oraz zmniejszamy ilość odpadów wywożonych na wysypiska śmieci, tłumaczy Dariusz Mainka, ekspert z firmy HSM Polska, producenta maszyn belujących papier, folię i butelki PET.


Ekspert podkreślił, że na pierwszym miejscu powinno być zapobieganie nadmiernej ilości odpadów. Każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów” – czytamy w ustawie.

Mainka wymienił też największe korzyści płynące z segregacji odpadów:

Śmieci przestaną trafiać do lasów - odpowiednie rozdzielanie i składowanie odpadów sprawi, że w przyszłości śmieci przestaną być uciążliwym problemem. Mowa tu nie tylko o przepełnionych przydomowych śmietnikach czy wysypiskach, ale również dzikich wywózkach śmieci na łono natury.

Koszty składowania i transportu odpadów będą mniejsze - segregacja, zgniatanie puszek i butelek, a także regularny odbiór odpadów znacznie zmniejszą miejsce potrzebne na składowanie odpadów oraz koszty ich transportu.

Surowce będą odzyskiwane szybciej i efektywniej - posegregowane odpady można znacznie łatwiej i szybciej poddać procesowi recyklingu, który pozwala na powtórne wykorzystanie surowców. Szkło, aluminium czy plastik można wielokrotnie przetwarzać i ponownie wykorzystać. Z butelek PET można produkować np. bluzy polarowe.

Odpady mogą być źródłem energii - energia odzyskana w profesjonalnej spalarni z jednej torby plastikowej pozwala się świecić żarówce przez 10 minut.

Powstaną nowe miejsca pracy - specjalistyczne unieszkodliwienie bądź przetworzenie odpadów pozwala chronić środowisko naturalne, a tym samym życie i zdrowie ludzi. Ponadto jest to nowa gałęź gospodarki, która tworzy dodatkowe miejsca pracy.

Dobre wzorce powinny być przekazane – pamiętać należy również o dzieciach, które powinny być uczone o dobrych nawykach od najwcześniejszych lat. Najmłodsi powinni wiedzieć jak segregować śmieci, do czego służą kolorowe worki i dlaczego nosimy na zakupy płócienne torby.

Źródło: Unicorn Media