Z ustawy ma zniknąć przepis nakładający na przedsiębiorcę obowiązek przechowywania w lokalu swojej siedziby numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego, w których publikowane były ogłoszenia tego przedsiębiorcy. Taki zapis stał się zbędny ze względu na wprowadzenie obowiązku publikowania Monitora w internecie (od 1 lipca 2012 r. publikowane są tam wszystkie numery).
Ponadto, w związku z tym, że aktualnie przedsiębiorcy wpisywani są do Krajowego Rejestru Sądowego, konieczna jest także zmiana redakcyjna w ustawie. Nowy przepis ma stanowić, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym będą ogłaszane wszystkie wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, chyba że ustawa stanowi inaczej. Obecne przepisy mówią o wpisach do rejestru handlowego.
Na środowym posiedzeniu Sejmu odbyło się drugie czytanie projektu. Trzecie zaplanowane jest w bloku głosowań trwającego posiedzenia.