Według tegorocznej edycji, Polska zajęła w rankingu 59. miejsce, zdobywając 7.20 punktów ogólnych (wobec 7.13 w roku ubiegłym). Oznacza to, że awansowaliśmy o jedno miejsce. Tak jak pozostałe państwa, zostaliśmy ocenieni za system prawny, jakość sądownictwa, rynki finansowe oraz jakość wymiany handlowej.
Pozycja Polski została oszacowana według metodologii, która uwzględnia zmiany wartości w poszczególnych indeksach. Oznacza to, iż oceniono wartości poszczególnych wskaźników makroekonomicznych (inflacja, zmiany koszyka produktów, wartości cen liczone rok do roku itp.). Według wartości bezwzględnych, czyli bez waloryzacji zmiennych, Polska zajęłaby również pozycję 59. w obecnym rankingu.
Z kolei w ostatnim raporcie, przygotowanym przez firmę doradczą Ernst & Young, atrakcyjności inwestycyjnej państw awansowaliśmy na drugą pozycję, plasując się tuż za naszym zachodnim sąsiadem. Zatem w ciągu najbliższych trzech lat Polska będzie, po Niemczech, w Europie drugim najbardziej atrakcyjnym krajem do lokowania inwestycji.
Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie http://www.freetheworld.com/2013/EFW2013-complete.pdf.