W ostatnich latach pogorszyła się kondycja populacji ślimaków winniczków na Warmii i Mazurach;...
PAP
29.12.2014
Środowisko
Firma przyjmuje jedynie swoje odpady poprodukcyjne, wnosząc tylko roczną opłatę do marszałka. W...
Janusz Jerzy
29.12.2014
Środowisko
Na przedwczesne zgony spowodowane zanieczyszczeniem powietrza wskazują WHO, EEA, organizacje...
PAP
29.12.2014
Środowisko
Więcej możliwości zarobku dzięki oszczędzaniu energii będą mieli w 2015 r. odbiorcy. Polskie Sieci...
PAP
29.12.2014
Środowisko
Utworzenie nowych parków miejskich i specjalnej jednostki nadzorującej utrzymanie zieleni w mieście...
PAP
29.12.2014
Środowisko
Od 1 stycznia w Poznaniu i ośmiu okolicznych gminach wchodzą zmiany dotyczące wywozu odpadów....
PAP
29.12.2014
Środowisko
Brytyjska reforma sektora energetycznego, po niemal roku działania zaczyna nabierać kształtu. Choć...
PAP
29.12.2014
Nowe technologie
20 innowacyjnych i proekologicznych projektów realizowanych przez naukowców i przedsiębiorców...
Ewa Saj
29.12.2014
Środowisko
6 stycznia wejdą w życie nowe regulacje dotyczące działalności przedsiębiorstw w specjalnych...
Katarzyna Bogucka
28.12.2014
Małe i średnie firmy
Czy budowa wymienników gruntowych pionowych oraz przyłączenia dolnego źródła ciepła do budynku...
Jakub Mazurkiewicz
26.12.2014
Budownictwo
Wieże dla jerzyków - ptaków, które żywią się przede wszystkim komarami - chcą postawić władze...
PAP
26.12.2014
Środowisko
Wraz z nowym rokiem zmianie ulegnie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a w raz z nią...
Magdalena Stojek-Siwińska
26.12.2014
W sytuacji potencjalnej kumulacji oddziaływań planowanej budowy chlewni z innymi inwestycjami,...
Anna Dudrewicz
25.12.2014
Środowisko
17 grudnia podczas głosowania w Sejmie posłowie nie przyjęli projektu zmian w Konstytucji RP...
Ewa Saj
24.12.2014
Środowisko
Od 25 grudnia obwowiązuje nowa ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - dalej u.p.k....
Katarzyna Bogucka
24.12.2014
Małe i średnie firmy
Ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wprowadzaniem towarów do obrotu na...
Katarzyna Bogucka
24.12.2014
Jakie dokumenty rejestracyjne oraz rozliczeniowe powinna złożyć do ZUS osoba, która nabyła prawo do...
Magdalena Kostrzewa
24.12.2014
Funkcjonowanie programu pomocy de minimis w formie gwarancji kredytowej udzielanej przez Bank...
Adam Bochentyn
24.12.2014
W grudniu, po dwóch miesiącach spadków, bieżąca ocena sytuacji biznesowej uległa minimalnej...
Inny
24.12.2014
Nikaragua ogłosiła w poniedziałek czasu lokalnego rozpoczęcie budowy kanału między Oceanami...
PAP
24.12.2014
Budownictwo
Rok temu nad Tatrami przetoczył się huraganowy wiatr halny, osiągający w porywach prędkość do 200...
PAP
24.12.2014
Środowisko
Tropy dorosłego niedźwiedzia zauważyli na drodze w masywie Babiej Góry. Przyrodnik z Babiogórskiego...
PAP
24.12.2014
Środowisko
W dniu 22 grudnia 2014 r. na stronach RCL pojawił się projekt rozporządzenia MZ w sprawie rodzajów...
Alicja Plichta
23.12.2014
Środowisko
Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne na temat zmian dyrektywy EU ETS dla okresu po...
Ewa Saj
23.12.2014
Środowisko
W przedświątecznym zgiełku robimy mnóstwo nieprzemyślanych zakupów: zbyt dużo jedzenia, sterty...
23.12.2014
Środowisko
Od dziś można zgłaszać uwagi do projektu nowej ustawy Prawo wodne. Jej najważniejsze cele to:...
Ewa Saj
23.12.2014
Środowisko
1 stycznia 2015 r. zmieniają się przepisy dotyczące zasad rozliczania użytkowania samochodów...
Marek Jarocki
23.12.2014
Przygotowany przez resort finansów projekt nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym nie...
Inny
23.12.2014
Poważnie szwankuje system informatyczny łączący KRS, MF, MS, ZUS i GUS. Dramatycznie spadła liczba...
Inny
23.12.2014
Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z dniem 23 stycznia 2015 r. utracą...
Ewa Saj
23.12.2014
Środowisko