W ramach rewitalizacji wybudowano Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne, a także wyremontowano i przebudowano Zamek wraz z dziedzińcem. Zagospodarowano także Park Radziwiłłowski i Wyspę Zamkową oraz poprawiono infrastrukturę drogową gminy.

Opracowanie: Wanda Pszczółkowska

Źródło: www.premier.gov.pl, stan z dnia 12 października 2014 r.