Pompy ciepła, których w Europie zainstalowano już ponad 6 milionów, zdążyły udowodnić swoją skuteczność. Technologia jest opłacalną i wydajną opcją dostarczenia ciepła, chłodu i ciepłej wody do zastosowań domowych, komercyjnych i przemysłowych.

Badanie oparte o dane rynkowe Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) pokazuje: zainstalowanie dodatkowych 54 mln pomp ciepła może oznaczać bezpośredni koniec popytu na rosyjski gaz w Europie.

Dążenie do osiągnięcia tego celu w ciągu najbliższych 15 lat nie tylko znacząco zmniejszy zależność Europy od importu gazu, ale także będzie kluczowym elementem spełnienia przez Europę ambitnych celów energetycznych na rok 2030. W zasadzie oznaczałoby to, że cele postrzegane obecnie jako "zbyt ambitne" stałyby się realistyczne i możliwe do osiągnięcia.

W 2030 r. działające 60 mln pomp ciepła zapewniałoby 60 Mtoe energii odnawialnej, zmniejszyłoby zapotrzebowanie na energię o 37 Mtoe oraz zmniejszyłoby emisję gazów cieplarnianych o 181 Mt. Oznaczałoby to także utworzenie 333772 nowych miejsc pracy.

Ta wizja jest realistyczna, ponieważ wiele rynków pomp ciepła jest już rozwiniętych i posiada odpowiednią infrastrukturę oraz wiedzę, pozwalającą na osiągnięcie dwucyfrowego wzrostu.

Konieczny byłby roczny wzrost rynku w całej Europie o 17%. Wzrost taki może być osiągnięty dzięki szybkim i zdecydowanym działaniom podejmowanym przez UE oraz jej państwa członkowskie, na przykład:
 -   zwiększanie świadomości dotyczącej zalet oraz potencjału pomp ciepła związanych z bezpieczeństwem energetycznym, łagodzeniem skutków zmian klimatu oraz ekorozwojem w Europie;
 -   zmniejszanie przewagi konkurencyjnej innych, mniej wydajnych i mniej przyjaznych dla środowiska i/lub mniej lokalnych źródeł energii;
 -   zwiększenie inwestycji w pompy ciepła (jednej z nielicznych technologii, która obecnie nie otrzymuje niemal żadnego dofinansowania publicznego, jak wskazuje ostatnie badanie KE).

Pompy ciepła pomogą Europie przygotować się na zimę... i na wiele kolejnych zim!

Pełna analiza jest dostępna do pobrania tutaj >>>

(www.gramwzielone.pl)