Główną zmianą jest przede wszystkim to, że przedsiębiorcy szybciej dostaną numery REGON i NIP, co ma pozwolić im na założenie firmy już w 7 dni. Obecnie, gdy przedsiębiorca składa wniosek o dokonanie wpisu do KRS musi dołączyć do niego formularze wniosków do GUS, naczelnika urzędu skarbowego i ZUS. Sąd rejestrowy przekazuje je tym podmiotom do rozpoznania. To powodowało wydłużenie czasu na przyznanie NIP i REGON. Natomiast sądy rejestrowe zostały obciążone dodatkową pracą i zwiększonymi kosztami wynikającymi z wykonywania nałożonych na nie obowiązków. Ich rola została sprowadzona do roli pośrednika w przekazywaniu korespondencji. Jedno okienko nie sprawdziło się. Przedsiębiorca musiał czekać ok. 25 dni żeby rozpocząć działalność.
 
 
Od 1 grudnia NIP i REGON będą nadawane automatycznie już po dokonaniu wpisu podmiotu do KRS. Tym samym moment wpisu do KRS stanie się dniem, od którego będzie można rozpocząć działalność gospodarczą.
Zmiany te skutkują tym, że płatnik składek będzie miał automatycznie złożone konto w ZUS. Jest tylko jeden wymóg: wniosek (Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających - formularz NIP-8) musi być poprawnie i dokładnie wypełniony, a przedsiębiorca zgłoszony do urzędu skarbowego w ciągu 7 dni od rejestracji w KRS. Na podstawie danych podstawowych i uzupełniających przekazanych przez Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników, ZUS sporządzi dokumenty zgłoszeniowe płatnika składek: ZUS ZPA - Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek, ZUS ZAA-adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek, ZUS ZBA-informacja o numerach rachunków bankowych.
 
 
Gdy ZUS utworzy dla płatnika konto, wówczas będzie on tylko musiał zgłosić do ubezpieczeń pracowników, a także członków ich rodzin. ZUS na podstawie danych przekazanych przez CRP-KEP zaktualizuje również dane i utworzy dokumenty: ZUS ZPA/ZUS ZIPA - w zakresie zgłoszenia zmiany danych (ewidencyjnych) płatnika składek,, ZUS ZWPA - w zakresie wyrejestrowania płatnika składek/zawieszenia działalności, ZUS ZAA - w zakresie zmiany adresu prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek, ZUS ZBA - w zakresie zmiany numeru rachunku bankowego płatnika składek.
 
Czytaj całość na www.kadry.abc.com.pl