Analizy przyczyn wypadków, których ofiarami są niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, zwłaszcza piesi i rowerzyści, wskazują na różne działania, które należy podjąć, aby poprawić ich bezpieczeństwo. Są to m.in.: poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę i modernizację dróg oraz uczynienie przestrzeni miejskiej i pozamiejskiej bardziej bezpieczną. Przy tym ostatnim czynniku wymienia się przede wszystkim budowę chodników zwłaszcza we wsiach i małych miejscowościach przeciętych różnej klasy drogami, budowę kładek, przejść podziemnych, zamkniętych dla ruchu pojazdów placów i deptaków, sygnalizacji świetlnej przy przejściach w miejscach dużego natężenia ruchu. Kolejnym działaniem poprawiającym bezpieczeństwo jest wprowadzenie rozwiązań chroniących rowerzystów, czyli m.in. wyodrębnionych ścieżek rowerowych, konstruowanie prawne i infrastrukturalne przestrzeni bezkonfliktowej w trójkącie: rowerzysta - pieszy - kierowca. NIK w czasie kontroli sprawdzi, czy działania organów państwa przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa tych uczestników ruchu drogowego.

(www.nik.gov.pl)