Wicepremier Janusz Piechociński przypomniał, że rozwiązania dotyczące zmiany sposobu rozliczania wykorzystywania przez pracowników samochodu służbowego w celach prywatnych, przyjęte w ustawie o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, którą Sejm uchwalił 7 listopada 2014 r., są odpowiedzią na trudności zgłaszane przez przedsiębiorców. Powinny wyeliminować konieczność prowadzenia przez przedsiębiorców dodatkowych ewidencji oraz tworzenia skomplikowanych regulaminów wewnętrznych.

Nowe przepisy określają wartość świadczenia, w wysokości 250 zł miesięcznie, dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3, co przy stawce podatkowej 18 proc. oznacza kwotę 45 zł zryczałtowanego miesięcznego podatku. Dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3, dla których wartość świadczenia określono na 400 zł miesięcznie, podatek ma wynieść 72 zł miesięcznie. W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustalana będzie za każdy dzień użytkowania w wysokości 1/30 tych kwot.

Czytaj więcej:

https://www.prawo.pl/podatki/nowe-regulacje-ulatwia-przedsiebiorcom-rozliczanie-podatku-dochodowego,16699.html