Wicepremier Janusz Piechociński przypomniał, że rozwiązania dotyczące zmiany sposobu rozliczania wykorzystywania przez pracowników samochodu służbowego w celach prywatnych, przyjęte w ustawie o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, którą Sejm uchwalił 7 listopada 2014 r., są odpowiedzią na trudności zgłaszane przez przedsiębiorców. Powinny wyeliminować konieczność prowadzenia przez przedsiębiorców dodatkowych ewidencji oraz tworzenia skomplikowanych regulaminów wewnętrznych.

Nowe przepisy określają wartość świadczenia, w wysokości 250 zł miesięcznie, dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3, co przy stawce podatkowej 18 proc. oznacza kwotę 45 zł zryczałtowanego miesięcznego podatku. Dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3, dla których wartość świadczenia określono na 400 zł miesięcznie, podatek ma wynieść 72 zł miesięcznie. W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustalana będzie za każdy dzień użytkowania w wysokości 1/30 tych kwot.

Zobacz: Uchwalono przepisy wprowadzające ryczałt za używanie samochodu służbowego >>

Ustawa wprowadza także ułatwienia dla przedsiębiorców korzystających z kas fiskalnych. Do tej pory każda zaliczka na poczet wykonania usługi czy sprzedaży towaru stanowiła podstawę opodatkowania VAT. Nie stanowiła natomiast przychodu w podatku dochodowym. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami, podatnik będzie mógł decydować czy rozliczy zaliczki na dotychczasowych zasadach, czy zaliczy je do przychodu w dniu pobrania wpłaty.

Z kolei zwolnienie z podatku dochodowego wartości świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym pozwoli zdaniem szefa resortu gospodarki uprościć system rozliczeń w tym zakresie i będzie służyć promowaniu zatrudniania osób bezrobotnych, szczególnie tych, którzy mieszkają na terenach gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym.

Zobacz też: Zmiany w rozliczeniach akcyzy zwiększą bezpieczeństwo obrotu gospodarczego >>