Wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi ustalona została na 250 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm – co przy stawce podatkowej 18 proc. oznacza kwotę 45 zł zryczałtowanego miesięcznego podatku, natomiast 400 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm – czyli 72 zł zryczałtowanego miesięcznego podatku.

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustalana będzie za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych – w wysokości 1/30 ww. kwot.

  Zobacz książkę "Samochody a VAT i podatki dochodowe" dostępną w ksiegarni internetowej Profinfo >>

Świadczenie związane z nieodpłatnym korzystaniem przez pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych podlega obecnie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednak w związku z brakiem precyzyjnych i prostych przepisów dotyczących ustalania wartości tego świadczenia naraża wiele osób na ryzyko podatkowe. Przyjęte przepisy pozwolą uniknąć wątpliwości co do sposobu ustalenia przychodu z tego tytułu.

Uchwalona ustawa wprowadza ponadto zwolnienie pracowników z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu świadczenia dowozu do pracy transportem zbiorowym (autobusem, busem) organizowanym przez pracodawcę.

Zobacz też: Użytkowanie służbowych aut będzie opodatkowane ryczałtem >>