Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w formie restauracji (osoba fizyczna), jest czynnym...
Ekspert księgowo-kadrowy
21.01.2012
Ekspert księgowo-kadrowy
21.01.2012
Ekspert księgowo-kadrowy
21.01.2012