Czterech największych chińskich producentów paneli fotowoltaicznych wystosowało wspólne...
Wan Jacek
30.07.2012
Środowisko
Badania jakości przeprowadzone w ramach systemowej kontroli przez olsztyński oddział GDDKiA na...
LEX
30.07.2012
Budownictwo
Budowa szybkiej kolei, która połączy miasta aglomeracji katowickiej z Międzynarodowym Portem...
PAP
30.07.2012
Budownictwo
Kamień węgielny pod budowę nowoczesnego zakładu zagospodarowania odpadów wmurowano w piątek w...
Kopeć Zbigniew
30.07.2012
Środowisko
Oczyszczanie gazów koksowniczych z amoniaku i siarkowodoru umożliwia nowoczesna instalacja, którą...
Doczekalski Piotr
30.07.2012
Środowisko
Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołania konsorcjum CNEEC-COVEC od decyzji o wyborze oferty...
Musiał Marcin
30.07.2012
Budownictwo
Zawarte w planie ochrony parku krajobrazowego ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków...
Anna Dudrewicz
30.07.2012
Środowisko
Szykuje się pospolite ruszenie ekologów. Tym razem będą walczyli przeciwko budowie tamy i...
PAP
28.07.2012
Środowisko
Szykuje się pospolite ruszenie ekologów. Tym razem będą walczyli przeciwko budowie tamy i...
Podsiedzik Tomasz
28.07.2012
Środowisko
Ministerstwo Środowiska na razie nie planuje powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego -...
PAP
27.07.2012
Środowisko
25 lipca 2012 r. sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzyła...
Łukasz Matłacz
27.07.2012
Środowisko
Przykładem branży, która stwarza w Polsce ciekawe perspektywy dla inwestorów, jest rynek...
LEX
27.07.2012
Budownictwo
Niezwykle istotnym ogniwem rozbudowy systemu transportowego pozostaje transport kolejowy, który w...
LEX
27.07.2012
Budownictwo
Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Polsce nie idzie niestety w parze z...
Łukasz Matłacz
27.07.2012
Środowisko
Trwający kryzys ekonomiczny sprawia, że zmieniamy nasze dotychczasowe przyzwyczajenia. Segregujemy...
LEX
27.07.2012
Środowisko
18 dni trwał zakończony w czwartek w Gdańsku samotny rejs kajakiem Wisłą z Oświęcimia do Gdańska. W...
Kisicka Anna
27.07.2012
Środowisko
Nowe przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach są obchodzone przez niektóre gminy...
Boroń Michał
27.07.2012
Środowisko
Projekt ustawy wydłużającej działanie programu Rodzina na swoim do 2017 r. nie uzyskał w czwartek...
Kalińska Agata
27.07.2012
Budownictwo
31 lipca mija termin wniesienia opłaty za: wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pobór wód...
Łukasz Matłacz
27.07.2012
Środowisko
W stale rozwijających się wielkich miastach w Chinach 28,2 proc. ludności żyje w warunkach poniżej...
Wan Jacek
27.07.2012
Budownictwo
Ministerstwo Środowiska podtrzymuje stanowisko, że gmina ma obowiązek wybrania podmiotu...
Łukasz Matłacz
27.07.2012
Środowisko
Na karę roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata skazał w czwartek łódzki sąd 64-letniego Michała...
PAP
26.07.2012
Budownictwo
Ministerstwo Środowiska ogłosiło nabór na dyrektorów parków narodowych: Białowieskiego i...
Łukasz Matłacz
26.07.2012
Środowisko
NIK chwali, ale i krytykuje. Państwo skutecznie zachęca przedsiębiorców do odnawialnej energii,...
Łukasz Matłacz
26.07.2012
Środowisko
Zgodnie z nową ustawą o odpadach magazynowanie odpadów paleniskowych będzie możliwe, ale jedynie w...
Karol Kozłowski
26.07.2012
Środowisko
Nakłady inwestycyjne (CAPEX) PKN Orlen na gaz łupkowy i konwencjonalne projekty wydobywcze w tym...
Pełka Anna
26.07.2012
Środowisko
Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi mogą wynieść 22,8 23,5 mln ton, czyli będą o 3-6...
Wysoczańska Anna
26.07.2012
Środowisko
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wypowiedziała kontrakt na budowę odcinka A4 Tarnów -...
Anna Stańczuk
26.07.2012
Budownictwo
W trybie negocjacji z ogłoszeniem, co do zasady, zamawiający może dopuścić proponowanie w ofertach...
Anna Stańczuk
26.07.2012
Budownictwo
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan podziela diagnozę, że sytuacja w dziedzinie...
LEX
26.07.2012
Budownictwo
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski