Wiceminister Korolec poinformował, że Rada TTE przyjęła informację Prezydencji węgierskiej na temat postępu prac nad rozporządzeniem w sprawie przejrzystości i integralności rynków energii (REMIT) Komisarz i Prezydencja HU wyrazili nadzieje na szybkie zakończenie negocjacji z PE nad końcową wersją projektu dokumentu. – Przyjęliśmy konkluzje dotyczące efektywności energetycznej Unii – powiedział wiceminister. - Kolejnym etapem będzie opublikowanie w nadchodzących tygodniach projektu dyrektywy w sprawie usług energetycznych i oszczędności energii. Liczymy, że pomogą one osiągnąć zamierzone cele energetyczne Wspólnoty do 2020 r. – dodał.

Wiceminister Marcin Korolec zwrócił również uwagę, że decyzja Niemiec o wycofaniu się z eksploatacji elektrowni jądrowych do roku 2022 będzie miała wpływ na politykę energetyczną i klimatyczną UE. - Wiele państw ocenia, że decyzja niemieckiego rządu w dużym stopniu wpłynie nie tylko na bezpieczeństwo zasilania w Niemczech, ale także w państwach sąsiednich. Będziemy musieli zweryfikować także cele dotyczące redukcji emisji CO2 w UE – podkreślił wiceminister. Poinformował, że KE przygotuje raport o konsekwencjach decyzji Niemiec na politykę UE i rozbudowę sieci. - Niemcy będą decydować w najbliższych miesiącach, czym zastąpią energetykę jądrową: czy będzie to węgiel, gaz, czy źródła odnawialne - powiedział minister Korolec.

W opinii podsekretarza stanu w MG w najbliższym czasie mimo rosnącego zapotrzebowania na gaz nie możemy rezygnować z elektrowni jądrowych. - Zastąpienie energetyki jądrowej gazem w największej gospodarce europejskiej zwiększy emisję CO2 – ocenił wiceminister Korolec.

Wiceszef resortu gospodarki podkreślił znaczenie zasobów energetycznych Unii, w tym paliw kopalnych i odnawialnych źródeł energii, dla zapewnienia bezpieczeństwa dostępu do surowców oraz wypełnienia zobowiązań klimatycznych. Według niego w perspektywie 2050 roku, rola OZE wzrośnie wraz z postępem technologicznym. - Potrzebne są zwiększone moce na podłączenie do sieci źródeł odnawialnych – zaznaczył wiceminister Korolec. W tym kontekście przedstawił plany energetyczne na czas polskiej Prezydencji. – Już w lipcu na posiedzeniu dyrektorów generalnych w Bełchatowie chcemy rozpocząć debatę na temat technologii energetycznych – poinformował.

Zdaniem wiceministra Marcina Korolca w pracach nad tzw. Road Map (strategia energetyczna UE do 2050 r.) Unia Europejska powinna szacować wpływ redukcji emisji na poszczególne kraje oraz dostrzegać potrzebę stosowania światowych standardów bezpieczeństwa jądrowego. Wiceminister wyraził także sprzeciw Polski wobec wprowadzenia podatku węglowego.