Ogólny klimat koniunktury w budownictwie w lutym oceniany jest negatywnie, podobnie jak przed...
PAP
23.02.2012
Budownictwo
Premier Donald Tusk potwierdził determinację Polski, jeśli chodzi o realizację programu jądrowego....
PAP
23.02.2012
Środowisko
W cieniu obrad rządowych, dotyczących odwróconego kredytu hipotecznego i możliwości wprowadzenia...
Emilia Zakrzewska/KW
23.02.2012
Budownictwo
O blisko 1,8 mld zł zwiększył się wkład unijny do Programu Infrastruktura i Środowisko. Dodatkowe...
Anna Dudrewicz
23.02.2012
Środowisko
Lista sklepów oraz stoisk z certyfikowaną żywnością ekologiczną powstaje przy Polskim Klubie...
PAP
23.02.2012
Środowisko
Dopóki nie wejdzie w życie globalne porozumienie w sprawie emisji CO2 w lotnictwie, UE będzie...
PAP
23.02.2012
Środowisko
Jak należy postępować z zebranym z dróg i parkingów śniegiem? Czy traktować go jako odpady...
Janusz Jerzy
22.02.2012
Środowisko
Inwestor złożył wniosek przed dniem wejścia w życie nowych przepisów dotyczących stref...
Bogna Czajka-Marchlewicz
22.02.2012
Budownictwo
80 substancji, prawdopodobnie odczynników chemicznych stosowanych w laboratorium, znaleziono w...
PAP
22.02.2012
Środowisko
Na polskich stacjach benzynowych już wkrótce pojawi się paliwo z 7-procentowym dodatkiem estrów...
Łukasz Matłacz
22.02.2012
Środowisko
Sam zabieg szczelinowania hydraulicznego (frackingu) przy wydobyciu gazu łupkowego nie niszczy...
Łukasz Matłacz
22.02.2012
Środowisko
Mieszkańcy wybranych gmin w woj. lubelskim będą mogli ubiegać się o dotację do montażu kolektorów...
Łukasz Matłacz
22.02.2012
Środowisko
Przygotowania do zaplanowanej na czerwiec 2012 r. konferencji R+20 w Brazylii to główny temat...
Karol Kozłowski
22.02.2012
Środowisko
21 lutego 2012 r. Rada Ministrów przyjęła regulacje, które powinny zapewnić przejezdność niektórych...
Anna Dudrewicz
22.02.2012
Budownictwo
Jeśli zabytkowi grozi poważne uszkodzenie lub dewastacja, starosta może go nawet wywłaszczyć na...
22.02.2012
Budownictwo
Pomimo tego, że energia wiatrowa uchodzi za najbardziej wydajną i stabilną technologie spośród...
Karol Kozłowski
22.02.2012
Środowisko
W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miało miejsce podpisanie...
Łukasz Matłacz
22.02.2012
Środowisko
Regulacja przewidująca możliwość uzyskania przez najemców dawnych mieszkań zakładowych nieodpłatnie...
LEX
22.02.2012
Budownictwo
Zainteresowanie zagranicznych inwestorów rozwojem technologii biogazowych w Polsce to cel polskiego...
PAP
21.02.2012
Nowe technologie
Pozostałość tropikalnego lasu sprzed 300 mln lat odkryto w warstwach popiołu wulkanicznego w...
PAP
21.02.2012
Środowisko
W styczniu 2012 r. odnotowany został wzrost wartości Indeksu Dopasowania Cenowego, co pozwoliło...
LEX
21.02.2012
Budownictwo
Blisko 140 mln zł trafi do 2015 r. do województwa lubuskiego w ramach realizacji II etapu...
LEX
21.02.2012
Budownictwo
Wojewoda pomorski Ryszard Stachurski wydał decyzję stwierdzającą nieważność pozwolenia na budowę...
LEX
21.02.2012
Budownictwo
Sąd apelacyjny potwierdził zasadność powództwa Prezesa UOKiK o uznanie klauzuli kształtującej...
Włodzimierz Kazimierczak
21.02.2012
Budownictwo
Kierownictwo GDDKiA spotkało się z przedstawicielami konsorcjum Bogl Krysl i DSS - firm budujących...
Anna Stańczuk
21.02.2012
Budownictwo
1 marca 2012 r. upływa termin na przekazanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych rocznego...
Anna Stańczuk
21.02.2012
Budownictwo
W pierwszym miesiącu nowego roku rozpoczęto 6 728 budów mieszkań. W porównaniu do analogicznego...
Karol Kozłowski
21.02.2012
Budownictwo
Kanada zagroziła Unii Europejskiej wniesieniem sprawy do Światowej Organizacji Handlu (WTO), jeśli...
PAP
21.02.2012
Środowisko
Powódź w dorzeczu Odry może się powtórzyć: opóźnia się realizacja Programu dla Odry 2006; to, co...
PAP
21.02.2012
Środowisko
Mieszkańcy Krosna (Podkarpackie) mogą za darmo pozbyć się materiałów, które zawierają szkodliwy...
Huk Wojciech
21.02.2012
Środowisko