Akty prawne Monitor Polski z 1970 r. - numer 5

Identyfikator Tytuł aktu
M.P.1970.5.53 Ogłoszenie przepisów i instrukcji o narzędziach pomiarowych.
M.P.1970.5.52 Ochrona zdrowia pracowników zatrudnionych w podziemnych zakładach górniczych przed działaniem pyłów.
M.P.1970.5.51 Ustalanie kryteriów zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w podziemnych zakładach górniczych.
M.P.1970.5.50 Ustalanie kategorii zagrożenia złóż kopalin wyrzutami gazów i skał oraz sposób ustalania granic pól zagrożonych tymi wyrzutami w podziemnych...
M.P.1970.5.49 Ustalanie kategorii zagrożenia metanowego złóż kopalin oraz sposób ustalania granic pól metanowych w podziemnych zakładach górniczych.
M.P.1970.5.48 Ustalanie kryteriów zagrożeń tąpaniami złóż węgla kamiennego.
M.P.1970.5.47 Ustalanie kryteriów oceny zagrożenia wodnego oraz zasad i sposobu zaliczania złóż soli do poszczególnych stopni zagrożenia.
M.P.1970.5.46 Ustalanie kryteriów oceny zagrożenia wodnego oraz zasad i sposobu zaliczania złóż kopalin lub ich części do poszczególnych stopni zagrożenia.
M.P.1970.5.45 Wydawanie przez okręgowe urzędy górnicze zezwoleń na oddanie do ruchu podziemnego zakładu górniczego lub jego części.
M.P.1970.5.44 Zm.: zarządzenie w sprawie bliższego określenia stopni naukowych i tytułów naukowych w zależności od dziedziny nauki lub dyscypliny naukowej, których...
M.P.1970.5.43 Zm.: zarządzenie w sprawie zasad i trybu sprzedaży oraz cen biletów wstępu do kin.
M.P.1970.5.42 Zakres działania Ministra Handlu Wewnętrznego z tytułu koordynacji międzyresortowej.
M.P.1970.5.41 Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020