Karta miejska na e-legitymacji

Weszły w życie przepisy wprowadzające elektroniczne legitymacje dla uczniów. Na dokumencie będzie można zakodować bilet i inne, wybrane przez dyrektora szkoły dane.

21.05.2018

Poseł może poprowadzić lekcję w szkole

Nauczyciel może zaprosić na lekcję posła, by opowiedział uczniom o pracy w Sejmie i stanowieniu prawa. Zakazane jest natomiast prowadzenie agitacji na terenie szkoły - podkreśla Marta Handzlik w...

21.05.2018

Na maturze egzamin z języka hiszpańskiego

Maturzyści przystąpią w poniedziałek po godz. 9.00 do pisemnego egzaminu z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego...

21.05.2018

Pozwy grupowe będą skuteczniejsze

W Polsce model opt-out w pozwach grupowch nie zadziała na naruszycieli tak odstraszająco jak w USA. Może jednak sprawić, że częściej będą zawierane ugody - mówi adwokat Małgorzata Sieradzka, profesor...

21.05.2018

Biznes chwali e-faktury w zamówieniach

Zamówienia publiczne

Obowiązek elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych to dobry pomysł, ale w projekcie potrzebne są poprawki w odniesieniu do terminów wykonania zobowiązań przez zamawiających, innych...

21.05.2018

Polacy coraz mniej ostrożni przy zakupie nieruchomości

Budownictwo

Polacy są coraz mniej ostrożni przy zakupie nieruchomości - wynika z raportu kancelarii Dowlegal, zajmującej się m.in. prawem obrotu nieruchomościami. Inwestorzy nabywający aktywa o znacznej wartości...

21.05.2018

Raport: rośnie sprzedaż drogich apartamentów

Budownictwo

W pierwszym kwartale 2018 roku sprzedano w Warszawie blisko 25 proc. więcej drogich apartamentów niż rok wcześniej - wynika z raportu przygotowanego przez Tacit Investment. Rośnie także średnia...

21.05.2018

RODO w rekrutacji. Nowe obowiązki pracodawców

Nowe przepisy z zakresu ochrony danych, które zaczną obowiązywać 25 maja 2018 roku, wpłyną na wiele obszarów działalności przedsiębiorców. Do tego dnia wszystkie procesy w firmach, w tym...

20.05.2018

RPO konsekwentnie krytykuje eksmisję Romów z Limanowej

Ingerencja władz Limanowej w prawo Romów do ochrony życia prywatnego była sprzeczna z zasadą proporcjonalności - uważa rzecznik praw obywatelskich i składa apelację od wyroku sądu I instancji, który...

20.05.2018