Informacje takie zostały w czwartek przedstawione sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w sprawozdaniu szefa MSWiA z realizacji w 2020 roku ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Z wykazu, który przedstawił wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki wynika, że w ubiegłym roku do ministra właściwego do spraw wewnętrznych wpłynęły łącznie 843 wnioski o udzielenie zezwolenia na nabycie nieruchomości oraz udziałów i akcji w spółkach będących właścicielem, bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych w Polsce. W tej liczbie znalazły się również wnioski o udzielenie promes wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości. Z 843 wniosków 818 dotyczyło nieruchomości, a 25 udziałów i akcji.

Czytaj: Łatwiej o zgodę na nabycie nieruchomości rolnej>>
 

Zgody na zakup nieruchomości rolnych i leśnych

Ze sprawozdania wynika, że w ubiegłym roku wydano 76 zezwoleń na nabycie nieruchomości rolnych i leśnych o łącznej powierzchni 21,68 ha, co stanowi ok. 48 proc. powierzchni wszystkich nieruchomości gruntowych objętych zezwoleniami w omawianym roku sprawozdawczym. 158 zezwoleń dotyczyło nabycia 174 lokali mieszkalnych i użytkowych o łącznej powierzchni 9 731,17 m kw., zaś 26 zezwoleń dotyczyło nabycia udziałów w spółkach będących właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonych w Polsce.

Lokale objęte zezwoleniami położone były najczęściej w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, dolnośląskim i lubelskim.


W  37 przypadkach minister odmówił cudzoziemcom udzielenia zezwolenia na nabycie nieruchomości, lokali oraz akcji i udziałów. Podstawą ich wydania najczęściej było niewykazanie przez cudzoziemca, że zachodzą okoliczności uzasadniające jego trwałe więzi z Polską, lub brak spełnienia innych warunków ustawowych.

Transakcje kapitałowe i nieruchomości w pakiecie

MSWiA podało też, że w 2020 roku zarejestrowano 1017 transakcji kapitałowych, wśród nich: 876 wpisów dotyczących nabycia przez cudzoziemców ogółu praw i obowiązków, akcji lub udziałów w spółkach będących właścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości gruntowych; 141 wpisów dotyczących nabycia przez cudzoziemców ogółu praw i obowiązków, akcji lub udziałów w spółkach będących właścicielami lokali mieszkalnych i użytkowych.

Zarejestrowano również 7 648 transakcji, gdzie cudzoziemcy, na podstawie wymaganego zezwolenia, jak i bez obowiązku ubiegania się o zezwolenie, nabyli nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 5642,92 ha, z czego prawie 1,3 tys. transakcji dotyczyło nieruchomości rolnych i leśnych o łącznej powierzchni 1564,79 ha. Z kolei 9436 transakcji dotyczyło kupna lokali mieszkalnych i użytkowych.