Trudno zbadać, czy narzeczony jest w pełni świadomy zawarcia małżeństwa

Prawo cywilne

Osoby, które chcą uzyskać orzeczenie, że małżeństwo istniejące nigdy nie zostało zawarte sięgają po rozmaite argumenty. Choćby takie jak brak pełniej świadomości, wprowadzenie w błąd czy bigamia. Ale nie ma obecnie przepisów, które jednoznacznie wskazywałby, że to kierownik USC jest zobowiązany do zbadania czy w danym przypadku zachodzą okoliczności wskazujące na wadę oświadczenia woli o wstąpieniu w związek małżeński.

09.09.2023

Sklepy internetowe nadal nie do końca radzą sobie z dyrektywą Omnibus

Rynek i konsument Prawo unijne

Nieprawidłowe oznaczanie cen, niejasności związane z wyszczególnieniem informacji, czy podmiot jest przedsiębiorcą - to najczęstsze problemy, które po dziewięciu miesiącach obowiązywania nowelizacji ustaw implementujących unijną dyrektywę Omnibus wciąż są widoczne zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w internecie. Zdaniem prawników, to głównie wynik bagatelizowania wagi przepisów i braku procedur.

09.09.2023

Resort rodziny nie zamierza naprawiać krzywd tzw. emerytów czerwcowych

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie zamierza już poprawiać przepisów o emeryturach kobiet z rocznika 1953. Uważa, że nowelizacja z 19 czerwca 2020 r. zrealizowała wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Jednocześnie oszacował, że koszt naprawienia prawa w przypadku emerytów czerwcowych z lat 2009-2019, pominiętych przez ówczesną nowelizację, w latach 2024-2033 wyniósłby w kwotach nominalnych łącznie 2,8 mld zł.

09.09.2023

Stowarzyszenie chce, by prawa ucznia regulowała jedna ustawa

Stowarzyszenie Umarłych Statutów przygotowało projekt założeń do ustawy o prawach ucznia. Ma uregulować prawa uczniów pełnoletnich, sprawy związane z ocenianiem, prawa dotyczące samorządności uczniowskiej, a także powołać rzecznika praw ucznia oraz określić jego kompetencje. Projekt ma zostać poddany konsultacjom.

09.09.2023

Nie każdy zawód ochrony zdrowia jest zawodem medycznym

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Polskie prawo reguluje przepisami szereg zawodów medycznych, jednak nie wszystkie. Powoduje to brak jednolitych zasad na przykład w zakresie zdobywania kwalifikacji, wykonywania zawodu czy odpowiedzialności zawodowej. Po części zmienia to nowa ustawa o niektórych zawodach medycznych, która po raz pierwszy reguluje kilkanaście z nich.

09.09.2023

Imprezowy najem może zakończyć się licytacją mieszkania

Prawo cywilne

Moda na krótkoterminowy wynajem mieszkań zapanowała i w polskich miastach. Na popularnych platformach oferujących takie lokale można znaleźć wiele propozycji, także na strzeżonych osiedlach. Problem w tym, że o ile dla właścicieli to szansa na szybki i godziwy zarobek, to dla sąsiadów - często droga przez mękę. Wynajmujący bywają uciążliwi, często chcą się jedynie nieźle zabawić. Walka o spokój może się skończyć nawet licytacją.

09.09.2023

Trudno pozbyć się myśliwych z własnych terenów

Prawo karne Samorząd terytorialny Środowisko

Niełatwo jest zakazać polowań na własnym gruncie, szczególnie gdy nieruchomość ma kilku współwłaścicieli. Przepisy są niejasne, a dominuje interpretacja, że konieczny jest w tym celu osobisty kontakt ze starostą, któremu składa się stosowne oświadczenia. Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie spieszy się z wprowadzaniem ułatwień dla właścicieli nieruchomości.

09.09.2023

Adwokackie punkty szkoleniowe zniesione, nie trzeba ich już zbierać

Prawnicy

Na posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęto uchwałę znoszącą punkty szkoleniowe weryfikujące obowiązek doskonalenia zawodowego adwokatów. Co ważne, nie oznacza to, że adwokaci nie będą musieli się szkolić, sam obowiązek pozostaje. Jego realizacja ma być sprawdzana podczas wizytacji kancelarii. U radców prawnych taki krok nie jest obecnie rozważany, ale pewne zmiany - tak.

08.09.2023

Szpiegowanie w nowej odsłonie i zakaza fotografowania - ustawa opublikowana

Prawo karne

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę, której celem jest zwalczanie wrogich służb wywiadowczych, które wykorzystują dezinformację. Jednak nowela jest źle przygotowana. Zagrożone są przysięgi wojskowe. A zupełnie niezrozumiałe jest – w dobie zdjęć satelitarnych i dronów – wprowadzanie zakazu fotografowania obiektów cywilnych ważnych dla bezpieczeństwa państwa.

08.09.2023

Coraz bliżej uchwalenia jednolitej Europejskej Karty Niepełnosprawności

Prawo unijne Niepelnosprawność

Komisja Europejska przedstawiła 6 września wniosek ustawodawczy w sprawie ujednoliconej europejskiej karty osoby z niepełnosprawnością (EU Disability Card) oraz ulepszonej wersji obecnej europejskiej karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnością. Będą to dwa oddzielne dokumenty uznawane w całej UE.

08.09.2023

Trwa badanie „LEXOMETR Oświatowy” 2023

Zarządzanie oświatą

Ruszyła II edycja ogólnopolskiego badania pt. „LEXOMETR Oświatowy 2023 – wyzwania dyrektorów szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2023/2024”. Jego celem jest poznanie kondycji oświaty wobec zmian prawnych, finansowych, zarządczych i organizacyjnych. Ankieta jest anonimowa, a duża liczba odpowiedzi pozwoli zyskać pełniejszy obraz sytuacji. Organizatorem badania jest Wolters Kluwer Polska, dostawca systemu informacji prawnej LEX oraz rozwiązań dla samorządów i oświaty.

08.09.2023

Pedagogika dumy zamiast pedagogiki wstydu - patriotyczna wycieczka dla wszystkich

Zarządzanie oświatą

Blisko 5 milionów dzieci i młodzieży, jeśli tylko szkoły będą chciały i organy prowadzące złożą wnioski, uda się w Polskę, by ją poznawać, jej piękno i kulturę - zapowiedział minister edukacji. Wszystko po to, by być dumnym z tego, że jesteśmy Polakami. Pedagogika dumy, zamiast pedagogiki wstydu – mówił Przemysław Czarnek.

08.09.2023

"Apteka dla Aptekarza" 2.0 w trybie kontroli następczej trafi do TK

Farmacja

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację, która uszczelnia zasadę "Apteka dla aptekarza". Przepisy te, wprowadzone do Prawa farmaceutycznego podczas prac nad nowelizacją innej ustawy, zostaną jednak skierowane do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Poinformowała o tym w piątek Małgorzata Paprocka, prezydencka minister.

08.09.2023

ZUS: W I półroczu br. wpływy ze składek wyniosły 148,4 mld zł i były o 17,6 proc. wyższe niż w pierwszym półroczu ub.r.

Ubezpieczenia społeczne Finanse

Wskaźnik pokrycia wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wpływami ze składek w pierwszym półroczu 2023 roku osiągnął poziom około 85 proc. – poinformował ZUS. Zakład podsumował sytuację finansową FUS w pierwszym półroczu br. Z danych wynika, że wpływy ze składek wyniosły 148,4 mld zł i były o 17,6 proc. wyższe niż w pierwszym półroczu 2022 roku. Wydatki na emerytury i renty finansowane z FUS sięgnęły 155 mld zł, czyli o 17,5 proc. więcej niż przed rokiem.

08.09.2023

Kontrowersyjna zmiana składu Komisji Wspólnej opublikowana

Samorząd terytorialny

Do sześciu organizacji reprezentujących samorządy terytorialne w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego dojdą Związek Samorządów Polskich oraz nieposiadające podmiotowości prawnej Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych. Nowelizacja przepisów w tej sprawie wejdzie w życie 22 września. Ze zmianą składu nie zgadzają się samorządowcy, którzy w komisji już są. Przeciwko nowelizacji był też OPOS.

08.09.2023

Nowelizacja ustawy o ochotniczych strażach pożarnych już obowiązuje

Samorząd terytorialny

Większy zakres zdań własnych gmin z zakresu ochrony przeciwpożarowej, doprecyzowana procedura weryfikacji wniosków o świadczenie ratownicze i przepisy dotyczące ekwiwalentu pieniężnego - takie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, która weszła w życie 8 września. Nowela reguluje też kwestie szkoleń strażaków ochotników OSP oraz roszczeń, które przysługują mu gdy dozna uszczerbku podczas zawodów.

08.09.2023

Nie pracujesz, nie zarabiasz – wojsko nie każdemu zrekompensuje utracone dochody

Administracja publiczna Prawo pracy Wojsko

Osoby na umowach cywilnoprawnych nie dostają świadczenia pieniężnego mającego im zrekompensować utracone dochody na skutek udziału w ćwiczeniach wojskowych. Bo, jak twierdzi MON, w przypadku umów cywilnoprawnych nie można określić utraconego wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający pełnienie terytorialnej służby wojskowej. Prawnicy zwracają uwagę na inny reżim prawny niż prawo pracy, któremu podlegają te osoby.

08.09.2023

TSUE: Jednolite składki dla wszystkich przedsiębiorstw nie muszą być dyskryminacją

Prawo gospodarcze Prawo unijne

Zgodnie z prawem unijnym każde państwo ma prawo samodzielnie kształtować zasady płacenia składek przez operatorów pocztowych, które następnie zostaną przeznaczone na koszty działalności państwowego operatora. Nie ma przy tym znaczenia, jakiego rodzaju usługi świadczy dany podmiot. Obowiązek musi być jednak przejrzysty i opierać się na obiektywnych kryteriach - stwierdził TSUE.

08.09.2023

Jedzenie w szpitalu już miało być smaczne i zdrowe

Pacjent Finansowanie zdrowia

Zamiast parówek i mielonek pacjenci w szpitalach mieli dostawać jagnięcinę i szynkę. Na talerzu powinna znaleźć się przede wszystkim spora porcja warzyw, a posiłki powinny być zbilansowane. Takie zalecenia minister zdrowia wpisał do konsultowanego projektu rozporządzenia już półtora roku temu. Projekt jednak utknął. Jednym z problemów był brak finansowania. Szpitale miały zmienić menu w zakresie własnych możliwości. Te jednak - zwłaszcza w zadłużonych placówkach - są mocno ograniczone.

08.09.2023

Ulga termomodernizacyjna także przed formalnym zezwoleniem na użytkowanie budynku

PIT Doradca podatkowy

Przedstawienie przez podatnika wszelkiego dowodu, z którego będzie wynikało, że budynek mieszkalny jednorodzinny spełnia swoją funkcję, daje mu prawo do ulgi termomodernizacyjnej. Brak formalnej zgody na użytkowanie budynku nie wyklucza bowiem istnienia budynku w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Potwierdza to skarbówka w niedawnej interpretacji. To istotne złagodzenie jej dotychczasowego stanowiska.

08.09.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski