Sądy niezbyt przychylne nowym technologiom

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Pandemia COVID–19 przyśpieszyła implementację narzędzi umożliwiających dostęp online do sądu. Ciągle nie jest on jednak wystarczający. Zdalne procedowanie musi respektować prawo „publicznej rozprawy”. Nie może też pomijać wykluczonych cyfrowo – m.in. takie wnioski wynikają z opublikowanego w czwartek raportu „Wdrażanie nowych technologii w wymiarze sprawiedliwości”.

22.07.2021

Europejski Trybunał Praw Człowieka też kwestionuje status Izby Dyscyplinarnej SN

Wymiar sprawiedliwości

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wydanym w czwartek wyroku stwierdził "poważne nieprawidłowości w powoływaniu sędziów do nowo utworzonej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego po reformie legislacyjnej". Skargę do Trybunału wniosła adwokat, która została zawieszona w czynnościach przez nowo utworzoną Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Eksperci spodziewają się teraz lawiny podobnych spraw.

22.07.2021

Z systemu viaTOLL można korzystać do 30 września

Ordynacja Rachunkowość Administracja publiczna

Od 1 lipca rozpoczął się okres przejściowy dla przewoźników. Oznacza to, że równolegle funkcjonują dwa systemy - viaTOLL i nowy e-TOLL. W nowym systemie zarejestrowanych jest już ponad 50 tysięcy pojazdów. Resort finansów zachęca do rejestracji. Radzi, by nie zostawiać tego obowiązku na ostatnią chwilę.

22.07.2021

Komisja Europejska przedstawiła projekt pakietu legislacyjnego w zakresie AML

CIT Compliance Prawo unijne

Komisja Europejska przedstawiła pakiet aktów prawnych z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zmiany mają na celu wzmocnienie unijnych regulacji. Propozycja KE przewiduje również stworzenie nowego organu na szczeblu unijnym, którego zadaniem będzie walka z praniem pieniędzy – piszą eksperci KPMG w Polsce.

22.07.2021

Dzięki automatyzacji wniosków w programie „Dobry start” ZUS zaoszczędzi setki milionów złotych

Pomoc społeczna Domowe finanse

Około 30 mln zł przelał Zakład Ubezpieczeń Społecznych rodzicom i opiekunom w ramach programu „Dobry Start”. Środki te obejmują około 100 tys. dzieci – poinformował w czwartek ZUS. Jak twierdzi, przejęcie przez Zakład obsługi tego programu to ogromne oszczędności dla państwa. Dzięki temu w najbliższych latach uda się zaoszczędzić setki milionów złotych.

22.07.2021

Czarnek: Wara od naszych dzieci, jeśli chodzi o ideologie lewackie

Zarządzanie oświatą

Organy państwa mają stać na straży normalności w szkołach i braku możliwości demoralizacji dzieci - w ten sposób minister Przemysław Czarnek uzasadnia projekt wzmacniający uprawnienia kuratora oświaty. Kurator zajmie się m.in. sprawdzaniem, jakie treści będą nauczane w danej szkole.

22.07.2021

Senat proponuje zwolnienie z kosztów sądowych w e-postępowaniu

Wymiar sprawiedliwości

Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - nad tym senackim projektem debatował Sejm. Rozwiązanie, z uwagi na swój automatyzm, nie będzie dodatkowo angażowało wymiaru sprawiedliwości w ocenę, czy sytuacja majątkowa strony pozwala na zwolnienie od tych kosztów.

22.07.2021

Renta dla bliskich ofiar wypadku nie uwalnia ubezpieczyciela od odszkodowania

Wymiar sprawiedliwości Emerytury i renty Opieka zdrowotna

Po wypadkach komunikacyjnych ubezpieczyciel, w którym polisę OC miał sprawca, ma obowiązek pełnej naprawy szkody. Jeśli wypadek został wyrządzony pod wpływem alkoholu, zażąda od sprawcy zwrotu wypłaconego odszkodowania. A o możliwości uwzględniania przy jego ustalaniu świadczeń z renty specjalnej, będą decydowały przesłanki i cel przyznania takiej renty.

22.07.2021

Nie trzeba wysłuchać kandydata na dyrektora, by na niego zagłosować

Zarządzanie oświatą

Kuratoryjni urzędnicy będą mieli decydujący wpływ na wybór dyrektora szkoły - będą mieli aż pięć głosów w komisji konkursowej. Nowela prawa oświatowego, której projekt już przekazano do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych, wprowadzi również zmiany w zakresie powierzania stanowiska dyrektora szkoły.

22.07.2021

Rząd nie da tyle pracownikom, ile już za rok da Unia

Prawo pracy Prawo unijne

Od sierpnia przyszłego roku rodzice dzieci do 8 roku życia będą mogli korzystać z urlopów rodzicielskich. Będzie dwumiesięczny, płatny urlop dla drugiego rodzica, dodatkowe, płatne 5 dni roboczych urlopu opiekuńczego z tytułu osobistej opieki nad członkiem rodziny oraz czas wolny od pracy z powodu działania siły wyższej. Polska musi wprowadzić takie rozwiązania, implementując dwie unijne dyrektywy.

22.07.2021

O odliczeniu VAT decyduje miejsce parkowania samochodu

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Najnowsza interpretacja podatkowa potwierdza, że pracodawca może odliczyć cały VAT od służbowych samochodów i paliwa, jeśli pracownicy parkują je pod firmą. Parkowanie pod domem pracownika daje możliwość jazd prywatnych, co blokuje prawo do pełnego odliczenia. Postanowienia firmowego regulaminu nie mają żadnego znaczenia, a problem z firmowymi samochodami cały czas istnieje.

22.07.2021

Szykują się duże zmiany w ustawach o rynku finansowym

Rynek Finanse

Uporządkowanie i usprawnienie funkcjonowania instytucji rynku finansowego, m.in. w zakresie eliminacji barier dostępu i usprawnienia nadzoru, to cel obszernego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, skierowanego do konsultacji przez Ministerstwo Finansów.

22.07.2021

Wśród medyków są antyszczepionkowcy, ale rząd nie zmusi ich do szczepień

Zawody medyczne Koronawirus Koronawirus szczepienia

Podczas, gdy kolejne kraje UE wprowadzają surowe restrykcje dla niezaszczepionych pracowników medycznych, Polska nie robi nic, aby dać odpór medykom – antyszczepionkowcom. Ministerstwo Zdrowia nie przewiduje wprowadzenia obowiązku szczepienia pracowników ochrony zdrowia. W efekcie pacjenci nie mogą czuć się bezpiecznie przed nadchodzącą falą nowych zachorowań, bo co piąta pielęgniarka i co dziesiąty lekarz nie przyjęli szczepienia.

22.07.2021

W mieście trudno odtwarzać las - rząd dostrzega absurd

Środowisko Administracja publiczna

Rząd chce zmodyfikować kontrowersyjny przepis ustawy o lasach, dający Lasom Państwowym prawo pierwokupu małych gruntów leśnych. Proponuje wyłączyć z prawa pierwokupu działki leśne do 1 hektara, położone w granicach miast. A także nieruchomości, co do których z ewidencji gruntów i budynków wynika, że mają przeznaczenie budowlane.

22.07.2021

Polski Ład: ruszyły prace nad przepisami o domach do 70 mkw.

Budownictwo Polski Ład

Po wielu zapowiedziach, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało w końcu w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów informację o rozpoczęciu prac nad przepisami dotyczącymi budowy na zgłoszenie domów jednorodzinnych do 70 mkw. To jedno z głównych haseł Polskiego Ładu.

21.07.2021

Senat: Marcin Wiącek może zostać nowym rzecznikiem praw obywatelskich

Wymiar sprawiedliwości

Senat zgodził się w środę na powołanie wybranego 8 lipca br. przez Sejm prof. Marcina Wiącka na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Do objęcia urzędu konieczne jest jeszcze złożenie ślubowania. Od 16 lipca nikt nie sprawuje tego urzędu, ponieważ po wejściu w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15 kwietnia br. dotychczasowy rzecznik Adam Bodnar zakończył swoją misję.

21.07.2021

Nierówne traktowanie kobiet w ciąży w wojsku - MON zapowiada zmianę prawa

Prawo pracy BHP

Żołnierka Wojsk Obrony Terytorialnej, kancelistka, po zajściu w ciążę została zawieszona w służbie na czas ciąży i na sześć miesięcy po porodzie. Przepisy przewidują to niezależnie od stanu zdrowia ciężarnej i specyfiki jej stanowiska, podczas gdy kobiety w ciąży pełniące służbę wojskową innego rodzaju niż w WOT - dopiero w zależności od ich sytuacji są uznawane za czasowo niezdolne do czynnej służby.

21.07.2021