ChatGPT prawnikom może pomóc, ale jest ryzyko dla tajemnic klientów

Prawnicy Nowe technologie RODO

Sztuczna inteligencja zajmuje już istotne miejsce w wielu obszarach naszego życia, z nadzieją więc patrzą na nią także i prawnicy. Jej wykorzystanie może może przyspieszyć analizę danych, ułatwić pisanie i weryfikację umów i pism czy nawet uzasadnień, oraz pomóc w efektywnym podejmowaniu decyzji. Jest jednak zasadnicze ale... ChatGPT działa w oparciu o dane, a to może wiązać się z ryzykiem dla naruszenia prywatności i tajemnic klientów.

18.05.2023

Kolejne przepisy antylichwiarskie wchodzą w życie, osoby bez zdolności kredytowej nie dostaną chwilówki

Rynek i konsument Finanse

Od 18 maja instytucje pożyczkowe zobowiązane są do wnikliwej oceny zdolności kredytowej klienta. Od czwartku wchodzą w życie kolejne zapisy ustawy antylichwiarskiej. Firmy pożyczkowe, które nie wykażą się wystarczającą starannością przy weryfikacji wiarygodności klienta pod kątem zdolności kredytowej, narażają się na dotkliwe konsekwencje.

18.05.2023

Pracownik musi być lojalny, a szef może dmuchać na zimne

Prawo pracy

Pracodawca nie może ponosić kary za to, że jego menedżerowie szybko reagują na współpracę swoich handlowców z konkurencyjnym sprzedawcą. Usprawiedliwia to dyscyplinarne wyrzucanie nielojalnych podwładnych nawet wtedy, gdy firma jeszcze nie poniosła szkody związanej z ich działaniami. Tak wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z 17 kwietnia 2023 r.

18.05.2023

Z przewlekłością organów administracji warto walczyć

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Kodeks postępowania administracyjnego

Przewlekłość organów administracji jest w Polsce zjawiskiem powszechnym. Wprawdzie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego określają ogólne terminy w jakich załatwiane powinny być sprawy, jednak organy nie zawsze się nimi przejmują lub też uzasadniają ich nagminne niedochowywanie zbyt dużą ilością spraw, jaka przeciętnie przypada na jednego urzędnika – pisze Joanna Nogala, radca prawny.

18.05.2023

Problemy prawne? Nie szukaj ucieczki, szukajradcy.pl - radcy promują swój zawód

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Izba Radców Prawnych rozpoczęła tegoroczną odsłonę kampanii promocji zawodu pod hasłem „Problemy prawne? Nie szukaj ucieczki, szukajradcy.pl”. Spoty promocyjne zachęcające do korzystania z usług radcy prawnego od 8 maja 2023 r. można było zobaczyć w internecie, a od 15 maja br. emitowane są w telewizji, radiu i pociągach dalekobieżnych.

18.05.2023

Areszt nie ostatecznością, a często środkiem pierwszego wyboru

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Tymczasowe aresztowanie jest nadużywane - stosuje się je także w sprawach błahych, często z powodów populistycznych. Traktowane jest również jako narzędzie do uzyskania zeznań lub jako represja. W dodatku bywa, że przedłuża się je w nieskończoność – czasem ratunkiem jest dopiero uniewinnienie. Zjawisko przeanalizowali adwokaci, którzy postulują zmiany w przepisach.

18.05.2023

Samorządy chcą utrzymania niektórych rozwiązań covidowych

Samorząd terytorialny

Zdaniem samorządowców, niektóre rozwiązania z zakresu polityki społecznej wprowadzone w związku z covid sprawdziły się. Chcą m.in. pozostawiania możliwości prowadzenia online szkoleń z zakresu bhp, zdalnych posiedzeń komisji przeciwalkoholowych, utrzymania rozwiązań dotyczących wydania karty parkingowej dla osoby z niepełnosprawnościami.

18.05.2023

Luka w przepisach – dochód ze stycznia 2022 r. nie podlega składce zdrowotnej?

Doradca podatkowy Finanse Finansowanie zdrowia

W najbliższy poniedziałek, 22 maja, mija termin rocznego rozliczenia składki zdrowotnej przez przedsiębiorców. Wraz z upływającym czasem, przybywa jednak niejasności i problemów związanych z tym obowiązkiem – a przerwy w działaniu Płatnika są najmniejszym z nich. Doradcy podatkowi postulują, by ZUS wydawał objaśnienia składkowe, a oni sami mogli reprezentować klientów w tym zakresie przed sądami.

18.05.2023

Zgon stwierdzi koroner, ale wcześniej ratownik medyczny i pielęgniarka

Pacjent

Przepisy z lat 60 ubiegłego wieku dotyczące stwierdzania zgonu blokują finansowanie usług koronerów. Lekarzy brakuje, a rządowy projekt ustawy określający zasady powoływania koronerów przez wojewodów nie ma już szans na uchwalenie do czerwca. Wcześniej zapewne w życie wejdą przepisy, które pozwolą kierownikowi zespołu ratownictwa medycznego: ratownikowi i pielęgniarce, stwierdzenie zgonu, do którego doszło podczas akcji medycznej. Jest obawa, że pogotowie będzie jeździć do zmarłych.

18.05.2023

Rząd przyjął rozporządzenia w sprawie pomocy dla rolników

Prawo gospodarcze

Rada Ministrów podjęła w środę decyzje dotyczące pomocy rolnikom, którzy utracili swoje dochody w związku z wojną na Ukrainie – przyjęła rozporządzenie wprowadzające zmiany w uruchomionych programach pomocy dla producentów rolnych, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy.

17.05.2023

KE: "Strefy wolne od LGBT" nie dostaną unijnych funduszy

Samorząd terytorialny Prawo unijne

Komisja Europejska potwierdziła, że polskie samorządy, które wprowadziły tzw. strefy wolne od LGBT, nie mogą liczyć na unijne pieniądze. - Żadnych pieniędzy unijnych bez poszanowania wartości unijnych - napisało dwoje komisarzy w odpowiedzi dla wiceprzewodniczącego intergrupy do spraw LGBTI Parlamentu Europejskiego Pierre’a Karleskinda.

17.05.2023

Będą zmiany w rozporządzeniu o zasiłkach z ubezpieczenia społecznego

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Resort rodziny zmienia kolejne rozporządzenie po wejściu w życie noweli Kodeksu pracy z 9 marca 2023 r. Tym razem kolej przyszła na przepisy dotyczące m.in. dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego. MRiPS dostosowuje przepisy wykonawcze do ustawy, która umożliwia korzystanie z urlopu rodzicielskiego w dowolnym terminie.

17.05.2023

Arbitralna decyzja ministra "tu jest cenne złoże" pozbawi właściciela działki prawa zabudowy

Prawo gospodarcze Nieruchomości

Zmiany zaproponowane w nowelizacji prawa geologicznego i górniczego, która w maju trafiła do Sejmu, mogą okazać się niebezpieczne dla właścicieli nieruchomości i inwestorów, na terenach, które obejmują – alarmują organizacje pozarządowe. Pozwolą ministrowi klimatu i środowiska arbitralnie decydować o tym, które złoża w Polsce zostaną uznane za strategiczne i gdzie w związku z tym wprowadzić np. zakaz zabudowy.

17.05.2023

Organizacje apelują, aby wycena świadczeń zdrowotnych była waloryzowana o inflację 

Finansowanie zdrowia

Szpitale i inne podmioty lecznicze udzielające świadczeń gwarantowanych nie mają stabilnego źródła finansowania - zaznaczają organizacje branżowe i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego wystąpiły z apelem do prezydenta, premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu o wprowadzenie ustawowego mechanizmu dostosowania wycen do rosnących kosztów leczenia wynikających z inflacji, wzrostu cen energii i wynagrodzeń pracowników regulowanego ustawą.

17.05.2023

Rząd będzie rewitalizował Odrę, powstanie nowa służba - Inspekcja Wodna

Samorząd terytorialny Środowisko Zamówienia publiczne

Ponad 1,114 mld zł przeznaczy rząd na rewitalizację dorzecza rzeki Odry. Usprawnione zostaną procedury administracyjne dla tych inwestycji – przewiduje projekt ustawy o rewitalizacji rzeki Odry, którą przyjął w środę rząd. Postanie też nowa służba – Inspekcja Wodna, a także nowy system stawek opłat za korzystanie przez przedsiębiorców ze środowiska.

17.05.2023

UODO: Sposób postępowania z korespondencją do radnych najlepiej określić w statucie gminy

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Dobrym rozwiązaniem byłoby określenie sposobu postępowania z korespondencją do radnych w statucie gminy, tak aby osoby, które ją kierują, mogły wcześniej zapoznać się z informacją, czy aby na pewno ich pismo trafi bezpośrednio do wskazanego radnego. Wójt może też określić zakaz otwierania przesyłek kierowanych do radnych czy klubów radnych - wyjaśnia prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

17.05.2023

Specustawa ma rozwiązać problem niebezpiecznych odpadów na wielkich terenach poprzemysłowych

Samorząd terytorialny Środowisko Odpady Administracja publiczna

Zagospodarowanie lub zabezpieczenie odpadów stwarzających zagrożenie dla ludzi oraz przywrócenie wieloobszarowych terenów zdegradowanych do ponownego wykorzystania - to cel rządowego projektu ustawy, który w środę trafił do Sejmu. Chodzi m.in. o tereny dawnych zakładów w Bydgoszczy, Jaworznie, Zgierzu czy Tarnowskich Górach.

17.05.2023

NIK: Niektóre projekty z unijnych środków EFIS z niedociągnięciami

Finanse Prawo unijne

W trzech z pięciu badanych inwestycji projekty zasilone środkami z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych realizowano prawidłowo i skutecznie. Natomiast w dwóch niedostatecznie przygotowano inwestycje, co w jednym wypadku skutkowało niepełną realizacją celów, a w drugim istotnymi opóźnieniami i znaczącym wzrostem kosztów - wynika z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli.

17.05.2023

Praktyczne aspekty odpowiedzialności sprawców zbrodni na Ukrainie - konferencja online

Polskie i ukraińskie zespoły International Association of Penal Law - AIDP (Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Karnego), projekt Unii Europejskiej EU Project Pravo-Justice oraz Projekt Sunflowers zapraszają do udziału w konferencji online, która odbędzie się 19 maja 2023 r. na platformie Zoom. Sesja rozpocznie się o 9:00, potrwa do 15:00.

17.05.2023

Do 18 maja można składać do ZUS wnioski w konkursie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Prawo pracy BHP

Trwa nabór wniosków w konkursie dla płatników składek na projekty w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Na ten cel ZUS przeznaczył łącznie 100 mln zł. Wnioski można składać do 18 maja 2023 roku. Projekty dotyczyć mogą m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości.

17.05.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski