Umowy z uczelniami zwalniają z części egzaminu na doradcę podatkowego

Doradca podatkowy Szkolnictwo wyższe

Dzięki umowom o współpracy zawieranym pomiędzy Państwową Komisją do Spraw Doradztwa Podatkowego a uczelniami wyższymi, absolwenci tych uczelni uzyskują przywilej zwolnienia z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego. Aby zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu wystarczające jest zdanie wyłącznie części ustnej egzaminu. Komisja zawarła już 10 takich umów.

26.11.2021

Pismo trafiło do spamu, ale to nie usprawiedliwia zwłoki urzędnika

Administracja publiczna

Urzędnik powinien przeglądać wszystkie otrzymywane e-maile, także te, które trafiają do folderu ze spamem. To, że wniosek o udzielenie informacji publicznej przez przypadek tam trafił nie usprawiedliwia jego opieszałości - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. Jednocześnie przesądził, że doszło do bezczynności, ale nie rażącej.

26.11.2021

Prokuratura zablokowana przez nowy system - wydajność spada, pracownicy mają dość

Prokuratura Nowe technologie RODO

Od sierpnia w prokuraturze wdrażany jest ogólnokrajowy system teleinformatyczny. Miało być nowocześnie, jednolicie i zdecydowanie szybciej, tymczasem pracownicy, prokuratorzy, ale też np. adwokaci skarżą się na coraz większy chaos. Brakuje sprzętu do digitalizacji akt czy drukowania kodów identyfikacyjnych, program jest nieczytelny, czasochłonny a instrukcja obsługi liczy ... tysiące stron.

26.11.2021

Kwarantanna graniczna do zmiany. Łamie konstytucję i prawa człowieka

Koronawirus

Sądy Administracyjne, ale także Sąd Najwyższy, nie mają wątpliwości, że nałożenie na podstawie rozporządzenia 14-dniowej kwarantanny za sam fakt przekroczenia polskiej granicy, jest bezprawne. A zatem bezprawne jest nakładanie kar za jej złamanie. By było inaczej, obowiązek kwarantanny po powrocie z Wlk. Brytanii, Ukrainy, Białorusi, czy innego kraju spoza Schengen - musi być zapisany w ustawie.

26.11.2021

Opinie kuratora bywają wiążące, ale nie te o teatrze - wyjście z klasą na sztukę bez konsekwencji

Zarządzanie oświatą

Małopolska kurator stanowczo odradziła szkołom wyjście do krakowskiego teatru im. Słowackiego na „Dziady” w reżyserii Mai Kleczkowskiej, argumentując, że nie wpisują się w cele wskazane w Prawie oświatowym. Tymczasem zalecenia kuratora powinny skupiać się na kwestii realizacji podstawy programowej – a to w przypadku wyjścia na lekturę, trudno zakwestionować.

26.11.2021

Dziennikarze złożyli zażalenia na brutalne zatrzymanie przez wojsko

Administracja publiczna Policja

Dwaj fotoreporterzy – Maciej Nabrdalik i Maciej Moskwa – którzy zostali brutalnie zatrzymani przez żołnierzy a potem policjantów podczas wykonywania swoich dziennikarskich obowiązków w okolicach wsi Wiejki pod Michałowem, złożyli żażalenia na te czynności. Według nich zatrzymanie i przeszukanie zostały przeprowadzone bez uzasadnienia, naruszone zostało też prawo prasowe.

25.11.2021

Pierwsza skarga do TSUE w sprawie wskaźnika SARON w kredytach frankowych

Kredyty frankowe Nieruchomości

Do Trybunału Sprawiedliwości UE wpłynęła pierwsza skarga na rozporządzenia Komisji Europejskiej wprowadzającego wskaźnik SARON w kredytach frankowych. Zarzuca się w niej, że rozporządzenie ingeruje nadmiernie w obowiązujące umowy. Od 1 stycznia 2022 r. oprocentowanie wszystkich kredytów denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego, będzie liczone na podstawie wskaźników SARON.

25.11.2021

PIP: Coraz mniej zakładowych układów zbiorowych pracy

Prawo pracy

Na 14,3 tys. zarejestrowanych w Polsce zakładowych układów zbiorowych pracy, obowiązuje niespełna 6,8 tys., a faktycznie stosowanych jest około 1,3 tys., z czego większość mimo ich rozwiązania – wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy. Liczba nowych takich układów stale maleje.

25.11.2021

Rząd obniża VAT na gaz i prąd oraz opodatkowanie paliw by walczyć z inflacją

VAT

Rząd wprowadzi obniżkę podatku VAT na gaz ziemny do 8 proc. z 23 proc., a od stycznia obniży także VAT od energii elektrycznej - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Poza tym wysokość akcyzy zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w UE, a od 1 styczna 2022 r. do 31 maja 2022 r., na pięć miesięcy, paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej.

25.11.2021

Projekt - nowy stopień służbowy i dodatki dla kuratorów

Wymiar sprawiedliwości

Nowa ustawa ma wprowadzić nowy, czwarty stopień służbowy dla kuratorów zawodowych – starszego kuratora specjalisty, określić dodatek funkcyjny dla kuratora - kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej oraz prowadzącego zajęcia w ośrodku kuratorskim, a także dodatek specjalny za okresowe zwiększenie obowiązków służbowych oraz uregulować wsparcie psychologiczne.

25.11.2021

14. emerytura - świadczenie trafiło już do 7,7 mln osób

Domowe finanse Emerytury i renty

To już przedostatnia tura wypłat 14. emerytury – w czwartek 25 listopada br. do blisko 1,7 mln emerytów i rencistów trafi kolejne 1,9 mld zł. Do tej pory wypłacono już 8,9 mld zł. Jak twierdzi Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, zdecydowana większość uprawnionych już otrzymała dodatkowe świadczenie.

25.11.2021

GUS: W pandemii więcej pracowników ma zdalny dostęp do firmowych systemów

Prawo pracy Koronawirus

W 2021 r. prawie 16 proc. osób w wieku 16–74 lata sprawowało opiekę nad dzieckiem objętym obowiązkiem nauczania zdalnego – podał GUS. Z danych wynika ponadto, że z kolei w 2020 r. ponad jedna trzecia przedsiębiorstw zadeklarowała zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Więcej pracowników dostało zdalny dostęp do poczty elektronicznej i do aplikacji lub systemów przedsiębiorstwa.

25.11.2021

W czwartek dzień otwarty u komorników

Wymiar sprawiedliwości

"Masz wiadomość" pod takim hasłem odbywa się tegoroczny Dzień Otwarty Komorników Sądowych. Komornicy będą wyjaśniać m.in. jak i dlaczego ważne jest odbieranie korespondencji i to nie tylko w sprawach egzekucyjnych, ale też tej nadawanej przez sądy, urzędy czy firmy. Wydarzenie honorowym patronatem objął m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Marcin Wiącek.

25.11.2021

Pandemia odsłania bolączki sądów, w tym problemy z informatyzacją

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przed informatyzacją ani sądy, ani prawnicy nie uciekną. Nawyki i umiejętności, które w związku z pandemią nabyli sędziowie, powinny być i po niej w sądach wykorzystywane. Problemem nadal są kwestie techniczne i lokalowe sądów, a także nadużywanie takich narzędzi jak choćby posiedzenia niejawne - wynika z raportu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

25.11.2021

Pakiet uproszczeń dla biznesu SLIM VAT 3 trafi do konsultacji jeszcze w tym roku

VAT Rachunkowość

W 2022 r. korzystanie z e-faktury będzie fakultatywne, a od 2023 r. obowiązkowe dla wszystkich podatników VAT. Polska będzie czwartym krajem Unii Europejskiej wdrażającym tę pionierską e-usługę. Kolejny pakiet uproszczeń SLIM VAT 3 trafi na rynek do konsultacji już pod koniec roku – informuje Ministerstwo Finansów.

25.11.2021

Podatkowy Polski Ład nie ograniczy szarej strefy w zatrudnieniu

CIT PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Nowe przepisy, a nawet nowe sankcje, jakie od 1 stycznia będą mogły być nakładane na firmy zatrudniające na czarno czy wypłacające część pensji „pod stołem”, nie ograniczą szarej strefy na rynku pracy. M.in. dlatego, że sankcje są nielogiczne i nie obejmują innych składek niż na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, np. składek na Fundusz Pracy czy Fundusz Solidarnościowy.

25.11.2021

Nie rejestr ciąż jest groźny, ale bezmyślność przepisu

Opieka zdrowotna RODO

Wykorzystanie rejestru ciąż w celu realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego wcale nie będzie łatwe. Mało prawdopodobne jest, że pozwoli ścigać kobiety, które usunęły ciążę. To jednak nie oznacza, że projektowane przez Ministerstwo Zdrowia przepisy są bezpieczne. Nowe dane nie będą rzetelne, ale przede wszystkim będą zbierane wbrew Konstytucji i RODO. Niebezpieczne mogą być też pomyłki wpisujących.

25.11.2021