Dochody młodych już bez podatku

PIT

W czwartek, 1 sierpnia 2019 roku, weszły w życie przepisy dotyczące zwolnienia z PIT dochodów osób przed 26 rokiem życia. Jeśli młodzi chcą skorzystać z tego uprawnienia, muszą złożyć swoim pracodawcom specjalne oświadczenia, że mają prawo do zwolnienia.

01.08.2019

Inspektorzy szybciej sprawdzą kto nie płaci składek na ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Państwowa Inspekcja Pracy uzgadniają specjalne porozumienie w sprawie elektronizacji wymiany danych. Dzięki niemu inspektorzy szybciej otrzymają informacje np. o tym, czy pracodawca opłaca składki za swojego pracownika, czy też nie. Obecnie ten proces trwa zbyt długo.

01.08.2019

Rzecznik praw pasażera bezpłatnie pomaga w uzyskaniu odszkodowania

Administracja publiczna

Odszkodowanie za opóźniony lot można uzyskać w przypadku, gdy start opóźnia się o ponad trzy godziny, albo w wypadku odwołania lub odmowy wejścia na pokład samolotu. Wysokość kwoty zależy od odległości między lotniskiem startu i lądowania i może wynosić nawet 600 euro. Od kwietnia 2019 r. nowy urząd pomaga bezpłatnie w sporach z liniami lotniczymi.

01.08.2019

Poradnik dla lekarzy ma promować informatyzację zdrowia

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Ministerstwo i samorząd lekarski zgodnie uznają, że cyfryzacja ochrony zdrowia jest nieunikniona. Ale ponieważ przyznają, że wprowadzenie ustawy o e-zdrowiu budzi wiele wątpliwości środowiska medycznego, przygotują wspólnie poradnik, który ma lekarzom ułatwić realizację tego zadania.

01.08.2019

Sejm ekspresowo znosi bariery dla firm i uchwala nowe

Prawo cywilne

Procedowanie projektu zmieniającego blisko 70 ustaw sejmowej Komisji Nadzyczajnej do spraw regulacji zajęło tylko trzy godziny. Drugie czytanie trwało 23 minuty, trzecie jeszcze krócej. Wszystko po to, by jak najszybciej wydłużyć termin na składanie oświadczeń w sprawie cen energii. W efekcie powstały przepisy groźne dla branż: e-commerce, leasingowej i telekomunikacyjnej.

01.08.2019

Przepis przejściowy pozwala na odbiór śmieci z firm na starych zasadach

Samorząd terytorialny Środowisko

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych może się odbywać na dotychczasowych zasadach, co przewiduje nowelizacja tzw. ustawy śmieciowej. Obecne przepisy stosuje się, jeśli gmina zawrze umowę przed dniem wejścia w życie ustawy. Ale na wejście w reżim starej ustawy pozwala już samo wszczęcie postępowania przetargowego.

01.08.2019

Nie każdy dostanie odpowiedź skarbówki

Ordynacja Doradca podatkowy

Krajowa Informacja Skarbowa nie wyda interpretacji podatkowej, jeśli uzna, że prowadziłaby ona do unikania opodatkowania. Ministerstwo Finansów tłumaczy, że odmowy udzielenia odpowiedzi z tego powodu to tylko margines załatwianych spraw. Powodów nieudzielenia wyjaśnień jest jednak znacznie więcej.

01.08.2019

Sędzia z Węgier pyta TSUE czy jest niezależny

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Węgierski sędzia Casba Vavsári zawiesił postępowanie w sprawie karnej i zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o sprawdzenie, czy zmiany w węgierskim sądownictwie są zgodne z prawem europejskim, a on jest niezawisłym sędzią.

31.07.2019

Wiceminister odpowiedzialny za psychiatrię odchodzi

Opieka zdrowotna

Zbigniew J. Król złożył rezygnację ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia. Premier ją przyjął, a media donoszą, że powodem dymisji była m.in. krytyczna sytuacja w psychiatrii, zwłaszcza dziecięcej.

31.07.2019

Jest już lista punktowanych czasopism naukowych

Resort nauki opublikował listę punktowanych czasopism. Wykaz powstawał blisko rok w ścisłej współpracy ze środowiskiem akademickim i ekspertami. Na liście znalazło się blisko 31 tysięcy czasopism w tym - jak podaje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - większość humanistycznych.

31.07.2019

Rząd wesprze samorządy w remontach budynków komunalnych

Budownictwo

Gminy będą mogły ubiegać się o premie remontowe w wysokości 50 proc. wartości realizowanych przedsięwzięć, a gdy budynki komunalne poddawane remontom są wpisane do rejestru zabytków, premia będzie wynosić 60 proc. kosztów inwestycji.

31.07.2019

RPO interweniuje w sprawie wrażliwych danych na kopercie z sądu

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości RODO

Z informacji na kopercie przesyłki sądowej można było dowiedzieć się o terminie rozprawy i jej zawartości, m.in. że zawiera pismo powódki i odpis orzeczenia. Adresat poskarżył się na naruszenie tajemnicy korespondencji, a RPO pyta prezesa sądu, na jakiej podstawie na kopercie umieszczono tego rodzaju informacje.

31.07.2019

KE odwołała się do TSUE w sprawie podatku od handlu w Polsce

CIT

Komisja Europejska odwołała się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej od wyroku Sądu UE w sprawie podatku od handlu detalicznego w Polsce. Sąd UE stwierdził, że KE popełniła błąd uznając go za niedozwoloną pomoc publiczną. Wprowadzenie dodatkowej daniny nie jest więc jeszcze przesądzone.

31.07.2019

Sąd Najwyższy rozpatruje coraz mniej spraw

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W 2018 roku w Sądzie Najwyższym nastąpił drastyczny wzrost liczby spraw oczekujących na rozpoznanie. W 2016 roku było ich 2030, na koniec 2017 r. - 1770, a na koniec 2018 r. było to już 2556 spraw oczekujących na rozpoznanie. W 2017 r. po przyjęciu skargi czekało się na rozstrzygnięcie 2-3 miesiące, a teraz czeka się około roku.

31.07.2019

Zawistowski: Organy władzy państwowej nie mogą kwestionować prawomocnych orzeczeń 

Wymiar sprawiedliwości

Żaden organ władzy państwowej nie może kwestionować skuteczności ostatecznego orzeczenia sądu, a niewykonanie takiego orzeczenia jest naruszeniem przepisów prawa - powiedział w środę prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego sędzia Dariusz Zawistowski, komentując odmowę wykonania wyroku w sprawie list poparcia do KRS.

31.07.2019

Do środy trzeba zmienić oznaczenia w kasach fiskalnych

VAT

Do 31 lipca 2019 r. należy zmienić oznaczenia literowe dla stawek VAT w kasach fiskalnych. Nie trzeba programować wszystkich oznaczeń. Wystarczy zaprogramować tylko te, których się używa. Zmiany w programowaniu stawek VAT można przeprowadzić samodzielnie – bez konieczności udziału serwisanta.

31.07.2019

Rada Legislacyjna: Legalizacja samowoli po 20 latach jak przedawnienie

Administracja publiczna Budownictwo

Rada Legislacyjna rekomenduje rozwiązanie, które umożliwia legalizację obiektów budowalnych po 20 latach od ukończenia ich budowy, nawet w sytuacji, gdy są one niezgodne z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Warunek: organ nadzoru budowlanego nie wszczynał przez te lata postępowania w sprawie wstrzymania budowy lub rozbiórki.

31.07.2019

Unijne przepisy o telemarketingu łagodniejsze od polskich

Prawo gospodarcze RODO

Stanowiska naszych urzędów w sprawie telemarketingu - nie dość, że są surowsze, niż wymogi UE, to jeszcze niejednolite. Zaczynają wymagać uprzedniej zgody na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty nie tylko w relacji z konsumentem, ale także innym przedsiębiorcą. A to może być niekorzystne dla biznesu. Prawnicy twierdzą, że potrzebne są ustawowe zmiany.

31.07.2019

Wiecej cudzoziemców w Polsce - uzupełniają braki na rynku pracy

HR

O ponad 27 tys. osób wzrosła w I połowie roku liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce. Najliczniej zwiększyła się grupa obywateli Ukrainy, Białorusi i Gruzji - wynika z danych Urzędu ds. Cudzoziemców. Imigracja do Polski ma głównie charakter uzupełniający względem potrzeb rynku pracy - wskazuje Urząd.

31.07.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski