- Zasiłki dla rodziców są przewidziane na takich zasadach, jak to było wiosną –  zapowiedział premier Mateusz Morawiecki w trakcie piątkowej konferencji prasowej. Zaraz jednak dodał, że dzieci do III klasy szkoły podstawowej będą chodziły do szkoły normalnie.

Nie do końca jednak wiadomo, co premier miał na myśli.

Czytaj również: MRPiPS potwierdza: Nie ma już dodatkowego zasiłku opiekuńczego>>

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Ponieważ dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły nie ma od 21 września 2020 r. Jego wypłata zakończyła się 20 września (zasiłek był wypłacany wyjątkowo od 1 do 20 września, bo wcześniej zasiłek był przyznawany na okres 14 dni) a rząd nie wydał nowego rozporządzenia w tej sprawie.

Poza tym wątpliwa jest podstawa prawna do wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia wydłużającego okres jego wypłaty. Od 5 września obowiązują dwa znowelizowane brzmienia art. 36 ust. 1 ustawy w sprawie COVID-19 (a jedno nawet z mocą obowiązującą od 4 września), które w sposób sprzeczny uregulowały kwestie istnienia dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Według jednej nowelizacji art. 4 i 4a tej ustawy, w których został uregulowany dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców, także będących rolnikami, już nie obowiązuje, według drugiej – obowiązuje. Proste wydanie rozporządzenia przywracającego wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie będzie takie oczywiste.

Czytaj również: Wpadka legislacyjna - jedna nowelizacja daje zasiłek opiekuńczy, druga zabiera>>

Zasiłek na normalnych zasadach

Rodzicom pozostanie zasiłek na normalnych zasadach, czyli 60-dniowy zasiłek opiekuńczy. Tyle tylko, że nie jest tak dostępny, jak to było z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym.

Zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 32 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przysługuje w wymiarze 60 dni rocznie ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad: dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku m.in. nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.

Pamiętać jednak należy, że za nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko uważa się takie zamknięcie tych placówek, o którym ubezpieczony został zawiadomiony w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem ich zamknięcia. W praktyce oznacza to, że w sytuacji powiadomienia rodzica na co najmniej 7 dni lub samodzielnej decyzji o pozostawieniu dziecka w domu zasiłek ten nie będzie przysługiwał. Rodzicom pozostaje więc łączenie pracy zdalnej (o ile będzie dopuszczona przez pracodawcę) z opieką nad dzieckiem oraz prób skorzystania ze zwolnienia L4 w celu pozostania pracującego rodzica w domu. Ewentualnie skorzystanie z urlopu wypoczynkowego, o ile im jeszcze przysługuje.