Wypłaty emerytur nie są zagrożone

Ubezpieczenia społeczne

W tym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zamierza zaciągać pożyczek w bankach komercyjnych, mówi Dziennikowi Gazecie Prawnej prezes ZUS Zbigniew Derdziuk i akcentuje, że wypłaty emerytur nie są...

04.02.2013

Sprawa Antykomor.pl w raporcie Human Rights Watch

W raporcie Human Rights Watch za 2012 rok wśród kwestii budzących obawy organizacji o naruszenie praw człowieka w Polsce znalazł się proces Roberta Frycza, założyciela portalu Antykomor.pl.

04.02.2013

Elity - polscy law clerks w sądach i trybunałach

Prawnicy

Do elitarnych służb w Sądzie Najwyższym i Trybunale Konstytucyjnym należą asystenci sędziów. Ich status zbliżony jest bardziej do amerykańskich law clerks niż do pozycji kolegów w sądownictwie...

03.02.2013

Powstanie nowa elektrownia wodna na Noteci

Środowisko

Elektrownia wodna o mocy 360 kW powstanie w 2013 roku na progu wodnym Rosko na Noteci (wielkopolskie). Inwestycja o wartości ok 10 mln złotych otrzyma wsparcie z budżetu UE.

03.02.2013

Ekonomiści: 2013 rok trudny na polskim rynku pracy

HR

W tym roku sytuacja na rynku pracy będzie trudna, redukcje zatrudnienia najmocniej dotkną budownictwo i przemysł, a najmniej handel i firmy z branży IT - powiedzieli ekonomiści, z którymi rozmawiała...

03.02.2013

Coraz gorsza sytuacja młodych na europejskim rynku pracy

HR

Pogłębiający się kryzys na rynku pracy może pozostawić trwałe ślady na dużej części całego pokolenia młodych ludzi - powiedział prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami Piotr Palikowski po...

03.02.2013