Opublikowany został wyrok Trybunału Konstytucyjnego, kwestionujący niektóre regulacje ustaw korporacyjnych otwierających dostęp do zawodów prawniczych. To znaczy, że przestają obowiązywać przepisy otwierające tzw. pozaaplikacyjne drogi dojścia do zawodu adwokata.

Orzeczenie odnosi się jednak wyłącznie do adwokatów. Z dniem ogłoszenia przestają obowiązywać przepisy otwierające tzw. pozaaplikacyjne drogi dojścia do zawodu. Ustawa umożliwiała bezpośredni dostęp do egzaminów absolwentom prawa, którzy legitymują się 5-letnią praktyką prawniczą w instytucjach, które zajmowały się tworzeniem lub stosowaniem prawa. Trybunał uznał, że ustawodawca musi doprecyzować przepisy. W momencie ogłoszenia przestaje obowiązywać również przepis dotyczący przyjmowania do palestry osób będących po aplikacjach, sądowych i prokuratorskich, które nie legitymują się odpowiednią praktyką. Osoby te nie będą mogły ubiegać się o wpis na listę adwokacką.

(Źródło:KW/GP)